Επικοινωνήστε μαζί μας

διαταραχές προσωπικότητας

07 Δεκ
Πώς οι διαταραχές προσωπικότητας επηρεάζουν την καθημερινή ζωή
Πώς οι διαταραχές προσωπικότητας επηρεάζουν την καθημερινή ζωή
Category: Αρθρογραφία
Ορισμός των διαταραχών προσωπικότητας Η διαταραχή της προσωπικότητας είναι ένας τύπος κατάστασης ψυχικής υγείας όπου έχετε ένα άκαμπτο και ανθυγιεινό πρότυπο σκέψης, λειτουργίας κα...
06 Δεκ
υποστήριξης για ασθενείς και οικογένειες
Στρατηγικές υποστήριξης για ασθενείς και οικογένειες με διαταραχές προσωπικότητας
Category: Αρθρογραφία
Οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο προσφέροντας προσαρμοσμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις και καλλιεργώντας ένα περιβάλλον συνεργασίας που βοηθά τους ασθενε...
05 Δεκ
διάγνωση και τη θεραπεία των διαταραχών προσωπικότητας
Προκλήσεις στη διάγνωση και τη θεραπεία των διαταραχών προσωπικότητας
Category: Αρθρογραφία
Τα συμπτώματα των διαταραχών προσωπικότητας συχνά επικαλύπτονται με άλλες προκλήσεις ψυχικής υγείας και διεισδύουν στον πυρήνα της ταυτότητας ενός ατόμου. Κατά τη θεραπεία, θα διαπ...
04 Δεκ
Η ιστορία των διαταραχών προσωπικότητας
Η ιστορία των διαταραχών προσωπικότητας
Category: Αρθρογραφία
Η ιστορία των διαταραχών της προσωπικότητας αποτελεί απόδειξη της πολυπλοκότητας του ανθρώπινου ψυχισμού και της προόδου της ψυχολογικής επιστήμης. Οι αρχαίες αντιλήψεις, οι οποίες...
02 Δεκ
Κατανόηση των διαφορών μεταξύ των διαταραχών προσωπικότητας
Κατανόηση των διαφορών μεταξύ των διαταραχών προσωπικότητας
Category: Αρθρογραφία
Κάθε διαταραχή προσωπικότητας παρουσιάζει μοναδικές προκλήσεις, οι οποίες αντικατοπτρίζονται στις διακριτές ομάδες Α, Β και Γ, αντανακλώντας πρότυπα συμπεριφοράς που αποκλίνουν από...
01 Δεκ
Τι είναι οι Διαταραχές Προσωπικότητας;
Τι είναι οι Διαταραχές Προσωπικότητας;
Category: Αρθρογραφία
Οι Διαταραχές Προσωπικότητας είναι σύνθετες καταστάσεις ψυχικής υγείας που χαρακτηρίζονται από μόνιμα πρότυπα συμπεριφοράς, αντίληψης και εσωτερικής εμπειρίας που αποκλίνουν σημαντ...