Επικοινωνήστε μαζί μας

Σχιζοφρένεια

Οι γενετικές μελέτες υποδυκνείουν ότι η σχιζοφρένεια είναι νόσος με βιολογικό υπόστρωμα

Χάρη στις τεχνικές απεικόνισης του εγκεφάλου, γνωρίζουμε σήμερα ότι το ενδιαφέρον έχει εστιαστεί στο μεταιχμιακό σύστημα ως το κέντρο της παθοφυσιολογίας της νόσου. Οι περιοχές του εγκεφάλου με ιδιαιτερο ενδιαφερον είναι η αμυγδαλή, ο ιππόκαμπος και η παραιποκάμπεια έλικα.

Προσφατες νευροψυχολογικές μελέτες δείχνουν οτι ο εγκέφαλος εχει την δυνατότητα να αναπτύξει πλαστικότητα. Αυτό σημαίνει οτι το περιβάλλον μπορεί να σταθεί ως τροποποιητικός παράγοντας στις λειτουργίες των εγκεφαλικών περιοχών δηλαδη και στο βιολογικό υπόστρωμα των νόσων.

Σχιζοφρένεια

Η συμβολική πραγμάτωση ως θεραπεία της σχιζοφρένειας

Συμβολική πραγμάτωση, είναι έκφραση με την οποία προσδιορίζεται ειδική μέθοδος αναλυτικής ψυχοθεραπείας της σχιζοφρένειας (της M. -A Sechehaye). Πρόκειται για μια επανόρθωση των ματαιώσεων τις οποίες υπέστη ο ασθενής κατα τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Αυτό επιτυγχάνεται κατα την προσπάθεια να ικανοποιηθούν συμβολικά οι ανάγκες του και να γίνει δυνατή ετσι η πρόσβαση του στην πραγματικότητα.

Σχιζοφρένεια

Διάκριση οξέων και παροδικών ψυχώσεων από τη σχιζοφρένεια

Οι επικρατούσες σε πολλές χώρες κλινικές παραδόσεις, βασιζόμενες σε περιγραφικές, όχι όμως επιδημιολογικές μελέτες, συμβάλλουν στο συμπέρασμα οτι ανεξάρτητα απο τη φύση της πρώιμης άνοιας (dementia praecox) του Kraepelin και των σχιζοφρενειών του Bleuler, η σχιζοφρένεια ή οι σχιζοφρένειες δεν ταυτίζονται με τις οξείες ψυχώσεις οι οποίες έχουν αιφνίδια έναρξη, βραχεία διάρκεια ολίγων εβδομάδων ή ακόμα και λίγων ημερών, καθώς και ευνοϊκή έκβαση.

Όροι όπως «παραληρητικές ώσεις» (bouffee delirante) «ψυχογενής ψύχωση», «σχιζοφρενικόμορφη ψύχωση», «κύκλοειδής ψύχωση», και «βραχεία αντιδραστική ψύχωση» φανερώνουν τις ευρύτατα διαδεδομένες αλλά ποικίλλουσες γνώμες και παραδόσεις που έχουν αναπτυχθεί. Τόσο οι γνώμες όσο και οι ενδείξεις ποικίλλουν επίσης ως προς το εάν τα παροδικά αλλά τυπικά σχιζοφρενικά συμπτώματα πράγματι συμβαίνουν σε αυτές τις διαταραχές και εάν συνήθως ή πάντοτε σχετίζονται με οξύ ψυχολογικό stress.
Το στοιχείο εκείνο το οποίο είναι καθοριστικής σημασίας όμως, είναι η αρκετή διάρκεια παρουσίας των συμπτωμάτων των οξειών διαταραχών, ώστε να καταστεί δυνατόν να αναγνωρισθούν και στο μεγαλύτερο μέρος τους να έχουν αποδράμει, πριν τεθεί η διάγνωση της σχιζοφρένειας.
Επίσης οι πλείστες των κλινικών αναφορών και οι πλείστοι των εμπειρογνωμόνων προτείνουν οτι στην πλειονότητα των ασθενών με οξείες ψυχώσεις η έναρξη των ψυχωσικών συμπτωμάτων επίσυμβαίνει εντός ολίγων ημερών ή εντός μιας ή δύο εβδομάδων το αργότερο και οτι πολλοί από τους ασθενείς επανέρχονται στο φυσιολογικό μέσα σε 2-3 εβδομάδες με ή χωρίς φαρμακευτική αγωγή.

Συνεπώς έχει φανεί σωστό και εχει τεθεί ο μήνας ως το μεταβατικό εκείνο σημείο το οποίο χωρίζει τις οξείες διαταραχές που είχαν ως γνώρισμα συμπτώματα σχιζοφρενικού τύπου και της ίδιας της σχιζοφρένειας.

YouTube video

Τί είναι η Άτυπη Σχιζοφρένεια; Αλλιώς Περιοδική Κατατονία;

Ένας ειδικός τύπος σχιζοφρένειας περιγράφηκε από τον R. Gjessing και ονομάστηκε περιοδική κατατονία. Ασθενείς που προσβάλλονται από αυτή τη διαταραχή εμφανίζουν περιοδικές εκρήξεις εμβροντησιακής ή διεγερμένης κατατονίας, οι οποίες ο Gjessing πίστευε ότι συνδέονταν με μεταβολικές αλλαγές της ισορροπίας του αζώτου. Το σύνδρομο παρατηρείται σπάνια, αποκρίνεται θετικά στους συνήθεις αντιψυχωτικούς παράγοντες και προλαμβάνεται με τη θεραπεία συντήρησης.

Σχιζοφρένεια

Τα συμπτώματα της απλής σχιζοφρένειας

Η απλή σχιζοφρένεια ή αλλιώς απλή εκπτωτική διαταραχή διακρίνεται από την παρακάτω συμπτωματολογία:
Α. Σοβαρή μείωση της εργασιακής ή σχολικής λειτουργικότητας
Β. Σταδιακή επιδείνωση του συναισθήματος (επίπεδο συναίσθημα)
Γ. Αλογία
Δ. Αβουλία
Ε. Φτωχή διαπροσωπική σχέση, κοινωνική απομόνωση ή απόσυρση
Ζ. Δεν υπάρχουν παραληρήματα ούτε ψευδαισθήσεις
Η. Έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο σχιζότυπης ή σχιζοειδούς διαταραχής της προσωπικότητας, ψυχωτικής διαταραχής, διαταραχης της διάθεσης, αγχώδους διαταραχης, άνοιας, πνευματικής καθυστέρησης.
Θ. Τα συμπτώματα δεν οφείλονται στις άμεσες παθοφυσιολογικές δράσεις μιας ουσίας ή γενικής σωματικής κατάστασης

Τα συμπτώματα της απλής σχιζοφρένειας

Τα συμπτώματα για την μεταψυχωτική καταθλιπτική διαταραχή της σχιζοφρένειας είναι τα παρακάτω:
1. καταθλιπτική διάθεση
2. Το μείζον καταθλιπτικό επεισόδιο είναι επικαθήμενο και συμβαίνει μόνο κατά τη διάρκεια της υπολειμματικής φάσης της σχιζοφρένειας
3. Το μείζον καταθλιπτικό επεισόδιο δεν οφείλεται σε άμεσες παθοφυσιολογικές δράσεις μιας ουσίας ή γενικής σωματικής κατάστασης

*Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του άρθρου χωρίς την έγγραφη άδεια του συγγραφέα

Δείτε επίσης: Σχιζοσυναισθηματική Διαταραχή

Η διαδικασία της ψυχοθεραπείας απαιτεί δέσμευση, αφοσίωση και απευθύνεται μόνο σε όσους βλέπουν σοβαρά οτι χρειάζεται να αλλάξουν τη ζωή τους. Αν σκέφτεστε να ξεκινήσετε αυτό το ταξίδι, καλέστε με στο 211 71 51 801 για να κλείσετε ένα ραντεβού και να δούμε μαζί πώς μπορώ να σας βοηθήσω.

Μιχάλης Πατεράκης
Ψυχολόγος Ψυχοθεραπευτής
University of Indianapolis University of Middlesex
Καρνεάδου 37, Κολωνάκι
Δέχομαι κατόπιν ραντεβού
Τηλ: 211 7151 801
www.psychotherapy.net.gr
www.mixalispaterakis.gr