Επικοινωνήστε μαζί μας

Μεικτό Συναισθηματικό Επεισόδιο.

Πρόκειται για συναισθηματικό επεισόδιο διαρκείας τουλάχιστον 2 εβδομάδων, χαρακτηριζόμενο είτε από μείγμα είτε απο ταχεία διαδοχή (συνήθως μέσα σε λίγες ώρες) υπόμανιακών, μανιακών και καταθλιπτικών συμπτωμάτων.

Η φύση του συγκεκριμένου επεισοδίου δείχνει οτι ο ψυχισμός είναι πολύ μπερδεμένος και η κλινική αντιμετώπιση προσανατολίζεται προς την κατεύθυνση μιας καταρχάς σωστής αξιολόγησης. Αυτή η αξιολόγηση μπορεί να γίνει με μερικές συνεντεύξεις (όσες ειναι αναγκαίες) λήψης ενός ιστορικού ζωής (και όχι μόνο ιστορικού της νόσου) και με χρήση μερικών ειδικών ψυχομετρικών test εάν κριθεί απαραίτητο.