Επικοινωνήστε μαζί μας

Ψυχολογική Αξιολόγηση

Μία διαγνωστική εκτίμηση είναι πάντοτε σημαντική για να καταλάβουμε τι συμβαίνει, τι δεν πάει καλά, τι είδους συμπτώματα και σημεία υπάρχουν, πότε πρωτοπαρουσιάστηκαν, κτλ. Είναι δηλαδή μία κλινική αξιολόγηση της ψυχολογικής συμπτωματολογίας προκειμένου να προταθεί ο κατάλληλος θεραπευτικός σχεδιασμός. Η εκτίμηση περιλαμβάνει κατ’ αρχάς την πλήρη ανάλυση του ατομικού ιστορικού.

YouTube video