Επικοινωνήστε μαζί μας

Επακτή Παραληρητική Διαταραχή.

Χρόνος Ανάγνωσης: < 1 Λεπτό

Πρόκειται για σπάνια παραληρητική διαταραχή, την οποία μοιράζονται δύο ή, περιστασιακά, περισσότερα άτομα με στενούς μεταξύ τους συναισθηματικούς δεσμούς. Μόνο το ένα απο τα άτομα υποφέρει απο γνήσια ψυχωτική διαταραχή. Οι παραληρητικες ιδέες προκαλούνται στο άλλο ή στα αλλα άτομα, και συνήθως εξαφανίζονται όταν τα άτομα χωριστούν μεταξύ τους. Η ψυχωτική νόσος στο κυρίαρχο άτομο είναι πιο συχνά σχιζοφρενικού τύπου, αλλα αυτό δεν είναι αναγκαίο ή απαραίτητο. Και οι παραληρητικες ιδέες στο κυρίαρχο άτομο και οι παραληρητικες ιδέες που προκλήθηκαν στο άλλο, συνήθως είναι χρόνιες και το περιεχόμενου τους είναι είτε διωκτικό είτε μεγαλείου.

Οι παραληρητικες πεποιθήσεις μεταδίδονται με αυτό τον τροπο μόνο σε ασυνήθιστες περιστάσεις. Σχεδόν αποκλειστικά, τα άτομα αυτά έχουν ασυνήθιστα στενή σχεςη μεταξύ τους και είναι απομονωμένα απο τους άλλους λόγω γλώσσας ή πολιτισμικού πλαισίου ή για γεωγραφικούς λόγους. Το άτομο στο οποίο έχουν προκληθεί οι παραληρητικες ιδέες, είναι συνήθως εξαρτημένο ή υποταγμένο στο άτομο το οποίο υποφέρει από γνήσια ψύχωση.

YouTube video