Επικοινωνήστε μαζί μας

Επινεμόμενη Ψυχωτική Διαταραχή. Διαβάστε τα συμπτώματα!

Επινεμόμενη Ψυχωτική Διαταραχή. Διαβάστε τα συμπτώματα!
Χρόνος Ανάγνωσης: < 1 Λεπτό

Η Επινεμόμενη ψυχωτική διαταραχή είναι σπάνια διαταραχή και ίσως είναι καλύτερα γνωστή ως folie a deux. Ένας ασθενής ταξινομείται ως έχων επινεμόμενη ψυχωτική διαταραχή, όταν τα ψυχωτικά συμπτώματά του αναπτύσσονται στη διάρκεια μιας μακράς σχέσης με ένα άλλο άτομο, το οποίο ειχε όμοιο ψυχωτικό σύνδρομο πριν την εκδήλωση των συμπτωμάτων με την επινεμόμενη ψυχωτική διαταραχή του ασθενή.

Η διαταραχή πιο συχνά περιλαμβάνει δύο άτομα – ένα κυρίαρχο άτομο (ο υποκινητής, ο αρχηγικός, ο αρχικός ασθενής) και ένα υποτακτικό άτομο που είναι ο ασθενής με την επινεμόμενη ψυχωτική διαταραχή. Έχουν αναφερθεί περιστατικά που περιελάμβαναν περισσότερο από δύο άτομα και έχουν ονομαστεί folie a troix, folie a quatre, folie a cinq, κ.ο.κ Μάλιστα, ένα περιστατικό που περιελάμβανε μία ολόκληρη οικογένεια (folie a famillie) αφορούσε σε 12 άτομα.

Τα διαγνωστικά κριτήρια για την διαταραχή αυτή, είναι τα εξής:

Α. Ένα παραλήρημα αναπτύσσεται σε ένα άτομο ως συνέπεια μιας στενής σχέσης με ένα άλλο άτομο(-α) το οποίο έχει ήδη εγκατεστημένο παραλήρημα.
Β. Το παραλήρημα είναι όμοιο σε περιεχόμενο με αυτό του ατόμου που έχει ήδη εγκατεστημένο παραλήρημα.
Γ. Τα συμπτώματα δεν οφείλονται στις άμεσες παθοφυσιολογικες επιδράσεις μιας ουσίας και δεν πληρούν τα κριτήρια για άλλη ψυχωτική διαταραχή.

YouTube video