Επικοινωνήστε μαζί μας

Ψευδαισθήσεις; Δείτε Μερικά παραδείγματα!

Ψευδαισθήσεις; Δείτε Μερικά παραδείγματα!
Χρόνος Ανάγνωσης: < 1 Λεπτό

Οι ψευδαισθήσεις μπορεί να συμβούν με έναν ή περισσότερους τρόπους.

Απτικές: Οι απτικές ψευδαισθήσεις (όπως η αίσθηση ότι έντομα έρπουν στο δέρμα) είναι χαρακτηριστικές της χρήσης κοκαίνης.

Ακουστικές: Οι ακουστικές ψευδαισθήσεις συνδέονται συνήθως με κατάχρηση ψυχοδραστικών ουσιών (πληροφοριακά ακουστικές ψευδαισθήσεις μπορεί να συμβούν ακόμα και σε κωφούς).

Οσφρητικές: οι οσφρητικές ψευδαισθήσεις μπορεί να συμβούν σε επιληψία κροταφικού λοβού.

Οπτικές: οπτικές ψευδαισθήσεις μπορεί να συμβούν και σε άτομα που είναι τυφλά από καταρράκτη.

Οι ψευδαισθήσεις είναι είστε υποτροπιάζουσες είτε σταθερές. Βιώνονται σε κατάσταση πλήρους συνείδησης και εγρήγορσης και ο ασθενής δεν ελέγχει αξιοσημείωτες μεταβολές στις γνωσιακες λειτουργίες. Οι οπτικές ψευδαισθήσεις συχνά παίρνουν τη μορφή σκηνών που περιέχουν μικρότατες (λιλιπούτειες) ανθρώπινες φιγούρες ή διάφορα μικρά ζώα.

Ασθενείς με ψυχωτική διαταραχή που οφείλεται σε γενική σωματική κατάσταση ή ψυχωτική διαταραχή προκαλούμενη από ουσίες, μπορεί να ενεργούν με βάση τις ψευδαισθήσεις.

Σε ψευδαισθήσεις που σχετίζονται με αλκοόλ, απειλητικές, κριτικές ή προσβλητικές φωνές μιλούν για τους ασθενείς σε τρίτο πρόσωπο. Μπορεί να λένε στους ασθενείς να βλάψουν είτε τους ίδιους είτε τους άλλους. Τέτοιοι ασθενείς έχουν υψηλή επικινδυνότητα για αυτοκτονία ή ανθρωποκτονία. Ο ασθενής μπορεί να πιστεύει ότι οι ψευδαισθήσεις είναι πραγματικές.

YouTube video