Επικοινωνήστε μαζί μας

Καταδικαστική Κρίση. Ψυχικός Μηχανισμός Απαγόρευσης.

Χρόνος Ανάγνωσης: < 1 Λεπτό

Πρόκειται για ενέργεια ή στάση δια της οποίας, το υποκείμενο ενώ συνειδητοποιεί μια επιθυμία, απαγορεύει στον εαυτό του την εκπλήρωσης της, κυρίως για λόγους ηθικούς ή περιστασιακούς. Ο Φρόυντ τη θεωρεί τρόπο άμυνας περισσότερο επεξεργασμένο και περισσότερο προσαρμοσμένο στην απώθηση. Ο Daniel Lagache πρότεινε να θεωρηθεί ως διαδικασία «αποσυμφόρησης» του Εγώ, που λαμβάνει χώρα ιδιαίτερα κατα τη διάρκεια της αναλυτικής θεραπείας.

YouTube video