Επικοινωνήστε μαζί μας

Υποσυνειδητο

Όρος που χρησιμοποιήθηκε στην ψυχολογία για να προσδιορίσει είτε κάτι που ειναι σε μικρο βαθμό συνειδητό, είτε κάτι που τοποθετείται έξω απο τα όρια της ενεστώσας συνείδησης ή ακόμη κάτι απρόσιτο σε αυτήν . Ο όρος αυτός εχει πλέον επιστημονικά εγκαταλειφθεί κυρίως διότι δεν αποδίδει την σημασία του «χωρίς συνείδηση» η οποία είναι και η πλέον σημαντική στον ανθρώπινο ψυχισμό.