Επικοινωνήστε μαζί μας

Τραυματικά Γεγονότα

Χρόνος Ανάγνωσης: < 1 Λεπτό

Ως ψυχικός τραυματισμός, ορίζεται ενα συμβάν στη ζωή του ανθρώπου το οποιο συνίσταται στην μεγάλη έντασή του, στην αδυναμία του ατόμου να το αντιμετωπίσει κατα τροπο κατάλληλο, και στον συγκλονισμό και στις επιπτώσεις διαρκείας που επιφέρει στην ψυχική του οργάνωση. Ο τραυματισμός χαρακτηρίζεται απο μια εισροή διεγέρσεων που θεωρειται υπερβολική σε σύγκριση με τον βαθμό ανοχής του ατόμου και με την ικανότητά του να τις ελέγξει και να τις επεξεργασθεί ψυχικά.

YouTube video