Επικοινωνήστε μαζί μας

Τί Είναι Η Ψυχοθεραπεία

Τί Είναι Η Ψυχοθεραπεία
Χρόνος Ανάγνωσης: 4 Λεπτά

Τί είναι η ψυχoθεραπεία;

Τί Είναι Η Ψυχοθεραπεία Η ψυχοθεραπεία είναι μια μορφή θεραπείας που απευθύνεται σε άτομα που αντιμετωπίζουν προσωπικά προβλήματα ή συναισθηματικές δυσκολίες. Σκοπός της ψυχοθεραπείας είναι να βοηθήσει τα άτομα να αναπτύξουν μια καλύτερη κατανόηση των συναισθημάτων, των σκέψεων και της συμπεριφοράς τους, και να αναζητήσουν λύσεις για τα προβλήματά τους.

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές μορφές ψυχοθεραπείας όπως η ψυχανάλυση, η γνωστική-συμπεριφορική θεραπεία, η διαπροσωπική θεραπεία και πολλές άλλες. Η επιλογή της κατάλληλης μορφής ψυχοθεραπείας εξαρτάται από τα προσωπικά προβλήματα του ατόμου και τις ανάγκες του.

Τί Είναι Η Ψυχοθεραπεία Τί Είναι Η Ψυχοθεραπεία Τί Είναι Η Ψυχοθεραπεία

YouTube video

Τί Είναι Η Ψυχοθεραπεία Τί Είναι Η Ψυχοθεραπεία Τί Είναι Η Ψυχοθεραπεία

 

Τί Είναι Η Ψυχοθεραπεία; Ποιός είναι ο σκοπός της ψυχοθεραπείας;

Ο σκοπός της ψυχοθεραπείας είναι να βοηθήσει τα άτομα να αντιμετωπίσουν τις προσωπικές τους δυσκολίες, να αναπτύξουν μια καλύτερη κατανόηση των συναισθημάτων, των σκέψεων και της συμπεριφοράς τους και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους. Οι στόχοι της ψυχοθεραπείας μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τα προσωπικά προβλήματα του ατόμου, αλλά γενικά συμπεριλαμβάνουν:

 • Επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων ή δυσκολιών
 • Βελτίωση της ψυχολογικής ευεξίας και της αυτοεκτίμησης
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων αντιμετώπισης των συναισθημάτων, όπως η διαχείριση του άγχους και της κατάθλιψης
 • Ανάπτυξη νέων τρόπων σκέψης και συμπεριφοράς που βοηθούν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων
 • Βελτίωση των σχέσεων με άλλα άτομα, όπως οικογενειακά μέλη, σύντροφοι ή συναδέλφους
 • Αύξηση της αυτογνωσίας και της αυτοσυνείδησης
 • Αντιμετώπιση παθολογικών συμπτωμάτων ψυχικών διαταραχών

YouTube video

Τί Είναι Η Ψυχοθεραπεία; Ποια ειναι η καλύτερη μορφή ψυχοθεραπειας;

 

Όπως είπαμε υπάρχουν διάφορες μορφές ψυχοθεραπείας, όπως η γνωστική-συμπεριφοριστική θεραπεία, η ψυχαναλυτική θεραπεία, η διαπροσωπική θεραπεία, η θεραπεία διαλογής, η προσανατολισμένη θεραπεία, κ.α.

Κάθε μορφή έχει τα δικά της πλεονεκτήματα και περιορισμούς και ο καλύτερος τρόπος να επιλεγεί μια μορφή ψυχοθεραπείας είναι με βάση τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του ατόμου, καθώς και τις δεξιότητες και την εμπειρία του ψυχοθεραπευτή. Επίσης, η σχέση ανάμεσα στον ασθενή και τον ψυχοθεραπευτή είναι επίσης πολύ σημαντική και μπορεί να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας.

 

Απο τι εξαρτάται η αποτελεσματικότητα μιας ψυχοθεραπειας;

 

Η αποτελεσματικότητα μιας ψυχοθεραπείας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

 • Η επιλογή της κατάλληλης θεραπείας: Η επιλογή της κατάλληλης θεραπείας είναι σημαντική για την αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Κάθε ασθενής έχει μοναδικές ανάγκες και προτιμήσεις, και ο ψυχοθεραπευτής πρέπει να επιλέξει μια θεραπευτική προσέγγιση που να ταιριάζει στις ανάγκες και τους στόχους του ασθενούς.
 • Η σχέση ανάμεσα στον ασθενή και τον ψυχοθεραπευτή: Η σχέση μεταξύ του ασθενούς και του ψυχοθεραπευτή είναι σημαντική για την αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Ο ασθενής πρέπει να αισθάνεται άνετα και εμπιστευόμενος στη σχέση του με τον ψυχοθεραπευτή του, προκειμένου να αναπτύξει μια ανοιχτή και ειλικρινή συνεργασία.
 • Η σοβαρότητα και η συνέπεια του ασθενούς: Ο ασθενής πρέπει να είναι σοβαρός και συνεπής στη συμμετοχή του στη θεραπεία, να παρακολουθεί τα ραντεβού και να συμμετέχει σε αυτά ενεργά.

 

Τί Είναι Η Ψυχοθεραπεία; Ποιοί είναι οι παράγοντες δέσμευσης του ασθενούς σε μια ψυχοθεραπεία;

Οι παράγοντες δέσμευσης του ασθενούς σε μια ψυχοθεραπεία μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τον ασθενή και το είδος της θεραπείας. Ορισμένοι από τους πιο σημαντικούς παράγοντες δέσμευσης περιλαμβάνουν τους εξής:

 • Η διάθεση του ασθενούς: Η θεραπεία μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική όταν ο ασθενής είναι διατεθειμένος να αλλάξει συμπεριφορές ή να εξερευνήσει τα συναισθήματά του.
 • Η αγωνία του ασθενούς: Η αντιμετώπιση της αγωνίας και της ανησυχίας μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας.
 • Η συμμετοχή του ασθενούς: Η συμμετοχή του ασθενούς στη θεραπεία είναι σημαντική για την επίτευξη αποτελεσμάτων. Ο ασθενής πρέπει να είναι προθυμός να συνεργαστεί με τον ψυχοθεραπευτή και να επιδείξει ανοικτότητα στις νέες ιδέες και τις δυνατότητες αλλαγής.
 • Η σχέση ανάμεσα στον ασθενή και τον ψυχοθεραπευτή: Η καλή σχέση μεταξύ του ασθενούς και του ψυχοθεραπευτή μπορεί να έχει πολύ σημαντικά αποτελέσματα με πρώτο την ανοικτή συμμετοχή του ασθενή σε νέα δεδομένα που θα προκύψουν.

YouTube video

Τί Είναι Η Ψυχοθεραπεία; Από τι εξαρτάται η αποτελεσματικότητα μιας ψυχοθεραπειας;

 

Η αποτελεσματικότητα μιας ψυχοθεραπείας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

 • Η επιλογή της κατάλληλης θεραπείας: Η επιλογή της κατάλληλης θεραπείας είναι σημαντική για την αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Κάθε ασθενής έχει μοναδικές ανάγκες και προτιμήσεις, και ο ψυχοθεραπευτής πρέπει να επιλέξει μια θεραπευτική προσέγγιση που να ταιριάζει στις ανάγκες και τους στόχους του ασθενούς.
 • Η σχέση ανάμεσα στον ασθενή και τον ψυχοθεραπευτή: Η σχέση μεταξύ του ασθενούς και του ψυχοθεραπευτή είναι σημαντική για την αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Ο ασθενής πρέπει να αισθάνεται άνετα και εμπιστευόμενος στη σχέση του με τον ψυχοθεραπευτή του, προκειμένου να αναπτύξει μια ανοιχτή και ειλικρινή συνεργασία.
 • Η σοβαρότητα και η συνέπεια του ασθενούς: Ο ασθενής πρέπει να είναι σοβαρός και συνεπής στη συμμετοχή του στη θεραπεία, να παρακολουθεί τα ραντεβού όχι τυπικά αλλά μιλώντας ελεύθερα για τον εαυτό του. Σε αυτό θα τον βοηθήσει ο ειδικός με κάποιες ειδικές συνθήκες και διαδικασίες οι οποίες θα ανοίξουν τις πόρτες των ασυνείδητων συναισθημάτων.

 

Τί Είναι Η Ψυχοθεραπεία; Η κρισιμότητα της σχέσης ασθενή και ψυχοθεραπευτή

 

Η σχέση μεταξύ του ασθενούς και του ψυχοθεραπευτή είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχία μιας ψυχοθεραπείας. Η σχέση αυτή βασίζεται σε αμοιβαία εμπιστοσύνη, σεβασμό, ανοιχτή επικοινωνία και συνεργασία.

Ο ψυχοθεραπευτής πρέπει να δημιουργήσει ένα ασφαλές και εμπιστευτικό περιβάλλον όπου ο ασθενής μπορεί να μοιραστεί τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις εμπειρίες του. Πρέπει να είναι ανοιχτός και να ακούει με προσοχή τις ανησυχίες και τα προβλήματα του ασθενούς και να του παρέχει υποστήριξη και καθοδήγηση.

Τί Είναι Η Ψυχοθεραπεία
Τί Είναι Η Ψυχοθεραπεία

Από την πλευρά του ασθενούς, είναι σημαντικό να είναι ανοιχτός και ειλικρινής με τον ψυχοθεραπευτή του και να ανταποκρίνεται στις προτροπές και τις οδηγίες που του δίνει. Πρέπει επίσης να είναι προετοιμασμένος να αναζητήσει και να δεχτεί βοήθεια και να συνεργαστεί με τον ψυχοθεραπευτή του για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του.

YouTube video

Τί Είναι Η Ψυχοθεραπεία; Τι σημαίνει ασφαλές ψυχοθεραπευτικό περιβάλλον;

Ένα ασφαλές ψυχοθεραπευτικό περιβάλλον είναι ένα περιβάλλον όπου ο ασθενής αισθάνεται άνετα και ασφαλής να εκφράσει τα συναισθήματα και τις σκέψεις του, χωρίς να φοβάται κριτική, κατακραυγή, ή απόρριψη.

Για να δημιουργηθεί αυτό το περιβάλλον, ο ψυχοθεραπευτής πρέπει να είναι εμπειρος, ανοιχτός και αντιληπτικός στις ανάγκες και τα προβλήματα του ασθενούς. Επίσης, πρέπει να αντιμετωπίζει τον ασθενή με σεβασμό και ευαισθησία, και να επιδεικνύει σταθερότητα και αξιοπιστία.

Επιπλέον, ο χώρος της ψυχοθεραπείας πρέπει να είναι αντικειμενικός και απαλλαγμένος από εξωτερικούς παράγοντες που μπορεί να δημιουργήσουν αναστάτωση στον ασθενή και φυσικά πρέπει να διατίθενται επαρκείς χρόνος και πόροι για τη διεξαγωγή της ψυχοθεραπείας.

Τέλος, η επίτευξη ενός ασφαλούς ψυχοθεραπευτικού περιβάλλοντος εξαρτάται επίσης από τον ασθενή και την ικανότητά του να αισθανθεί και να κάνει ενδοσκόπηση ακόμα κι αν έχει κάποιες μεγάλες άμυνες.

 

Μιχάλης Πατεράκης
Ψυχολόγος Ψυχοθεραπευτής
University of Indianapolis University of Middlesex
Καρνεάδου 37, Κολωνάκι
Δέχομαι κατόπιν ραντεβού
Τηλ: 211 7151 801
www.mixalispaterakis.gr
www.psychotherapy.net.gr