Επικοινωνήστε μαζί μας

Τι Ειναι Η Οργανική Ψευδαισθητωση;

Χρόνος Ανάγνωσης: < 1 Λεπτό

Διαταραχή στην οποία υπάρχουν χρονιες ή υποτροπιάζουσες ψευδαισθησεις, συνήθως οπτικές ή ακουστικές, που συμβαίνουν ενώ διατηρείται φυσιολογικό το επίπεδο συνείδησης και μπορούν να αναγνωρίζονται ή να μην αναγνωρίζονται απο το άτομο ως ψευδείς αντιλήψεις. Δυνατόν να υπάρχει παραληρητική επεξεργασία των ψευδαισθήσεων, αλλα η εναισθησία συχνά διατηρείται.

Η διαταραχή αυτή δεν εμφανίζει νοητική έκπτωση ή διαταραχές του συναισθήματος και δεν κυριαρχούν παραληρητικές ιδέες ούτε πρέπει να υπάρχει ιστορικό αλκοολισμού. Εάν υπάρχει κάποια από τα τελευταία στοιχεία, τότε η διάγνωση κινείται σε αλλα πλαίσια. Η οργανική ψευδαισθήτωση επίσης δεν συμβαίνει στα πλαίσια μιας σχιζοφρενικής διαταραχής.

YouTube video