Επικοινωνήστε μαζί μας

Θεραπεία Ζεύγους Ψυχαναλυτικού Τύπου

Θεραπεία Ζεύγους Ψυχαναλυτικού Τύπου
Χρόνος Ανάγνωσης: 11 Λεπτά

Θεραπεία Ζεύγους Ψυχαναλυτικού Τύπου

 

Τί είδους θεραπεία είναι η θεραπεία ζεύγους ψυχαναλυτικού τύπου;

Η θεραπεία ζευγαριών ψυχαναλυτικού τύπου είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας που επικεντρώνεται στην εξερεύνηση και αντιμετώπιση των προβλημάτων που αναπτύσσονται μέσα στη σχέση ενός ζευγαριού. Στόχος της θεραπείας αυτής είναι η βελτίωση της επικοινωνίας, της συνεργασίας και της ευημερίας του ζευγαριού.

Τί συμβαίνει κατά τη διάρκεια της θεραπείας;

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, οι ψυχαναλυτές εργάζονται με το ζευγάρι για να εξερευνήσουν τις διαδικασίες και τα προβλήματα που επηρεάζουν τη σχέση τους. Οι ψυχαναλυτές εστιάζουν στην ανάλυση των πεποιθήσεων, των ανεπίσημων ρόλων και των απωθημένων συναισθημάτων που επηρεάζουν την αλληλεπίδραση του ζευγαριού.

Τί είναι σημαντικό να αναγνωριστεί από τα μέλη του ζευγαριού

Σε μια ψυχαναλυτική θεραπεία ζευγαριών, είναι σημαντικό να αναγνωριστεί ότι οι προσωπικότητες, οι ανάγκες και οι επιθυμίες των μελών του ζευγαριού μπορεί να επηρεάζουν τη σχέση τους. Οι ψυχαναλυτές εξετάζουν την ιστορία και την παιδική ζωή των μελών του ζευγαριού προκειμένου να κατανοήσουν τις προσωπικές τους εμπειρίες, τις συνήθειες και τις αντιδράσεις τους που μπορεί να επηρεάζουν την σημερινή τους σχέση.

Ποιο είναι το θεραπευτικό πλαίσιο;

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, οι ψυχαναλυτές παρέχουν ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον όπου το ζευγάρι μπορεί να ερευνήσει τα συναισθήματα, τις σκέψεις και τις ανησυχίες του. Μέσω της ανάλυσης και της επεξεργασίας αυτών των στοιχείων, το ζευγάρι μπορεί να κατανοήσει καλύτερα τις δυνάμεις και τις αδυναμίες του, να ανακαλύψει νέους τρόπους επικοινωνίας και να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που ανακύπτουν στη σχέση τους.

YouTube video

Σε ποια θέματα μπορεί να επικεντρώνεται η θεραπεία;

Η θεραπεία ζευγαριών ψυχαναλυτικού τύπου μπορεί να επικεντρωθεί και σε ζητήματα όπως οι σεξουαλικές σχέσεις, η γονιμότητα, η ανατροφή παιδιών και οι αποφάσεις σχετικά με την οικογενειακή ζωή.

Σχετικά με τις σεξουαλικές σχέσεις, οι ψυχαναλυτές μπορούν να εξετάσουν τις ανάγκες, τις προτιμήσεις και τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζει το ζευγάρι. Μέσω της ανοιχτής συζήτησης και της ανάλυσης των συναισθημάτων και των προσδοκιών που σχετίζονται με τη σεξουαλικότητα, το ζευγάρι μπορεί να αναπτύξει μια πιο ικανοποιητική και ευχάριστη ερωτική σχέση.

Όσον αφορά τη γονιμότητα, οι ψυχαναλυτές μπορούν να βοηθήσουν το ζευγάρι να αντιμετωπίσει τις συναισθηματικές και ψυχολογικές προκλήσεις που μπορεί να συνοδεύουν την ανικανότητα να αποκτήσουν παιδί. Μπορούν να παράσχουν υποστήριξη και χώρο για να εξερευνήσουν τις αναμφισβήτητες συναισθηματικές αντιδράσεις όπως η θλίψη, η απογοήτευση, η ανασφάλεια. Στο πλαίσιο της θεραπείας ζευγαριών ψυχαναλυτικού τύπου, οι ψυχαναλυτές παρέχουν υποστήριξη και ανοικτό χώρο για να εξερευνήσουν συναισθηματικές αντιδράσεις που μπορεί για παράδειγμα να προκαλέσει η ανικανότητα να αποκτήσουν παιδί. Αυτές οι συναισθηματικές αντιδράσεις μπορεί να περιλαμβάνουν θλίψη, απογοήτευση, ανασφάλεια, αμφιβολία, ενοχές και άλλες πολύπλοκες συναισθηματικές καταστάσεις. Οι ψυχαναλυτές βοηθούν το ζευγάρι να αναγνωρίσει, να αναλύσει και να αντιμετωπίσει αυτές τις ανασφάλειες και συναισθηματικές αντιδράσεις μέσω της συνεργασίας και της εμβάθυνσης στην κατανόηση τους. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα πιο υγιές και ισορροπημένο συναίσθημα εντός της σχέσης και να βρεθούν τρόποι αντιμετώπισης των υφιστάμενων προβλημάτων.

Είναι κατάλληλη η θεραπεία αυτή για όλα τα ζευγάρια;

Οι ασθενείς που είναι κατάλληλοι για ψυχαναλυτική θεραπεία ζεύγους είναι ζευγάρια που αντιμετωπίζουν προβλήματα ή δυσκολίες στη σχέση τους και επιθυμούν να τις εξερευνήσουν και να τις αντιμετωπίσουν. Οι κοινές προκλήσεις που μπορούν να οδηγήσουν ένα ζευγάρι να αναζητήσει ψυχαναλυτική θεραπεία περιλαμβάνουν:

 

  • Επικοινωνιακές δυσκολίες: Το ζευγάρι μπορεί να αντιμετωπίζει προβλήματα στην επικοινωνία τους, όπως δυσκολίες στον λόγο, έλλειψη ανοχής ή αντίληψης των συναισθημάτων του άλλου, παρεξηγήσεις και αδυναμία να εκφράσουν ανάγκες και ανησυχίες.

 

  • Σεξουαλικές δυσκολίες: Το ζευγάρι μπορεί να αντιμετωπίζει προβλήματα στη σεξουαλική τους σχέση, όπως απώλεια ενδιαφέροντος, σεξουαλικές διαφορές, προβλήματα με την ερωτική απόδοση ή ενοχές σχετικά με τη σεξουαλικότητα.

 

  • Αποστροφή ή αδυναμία επίλυσης προβλημάτων: Το ζευγάρι μπορεί να βρίσκεται σε αδιέξοδο ή σε μια ανεπίλυτη κατάσταση, όπου δεν μπορούν να βρουν λύσεις ή να ξεπεράσουν τα προβλήματα τους μόνοι τους. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, όπως έλλειψη επικοινωνίας, διαφορές στις ανάγκες και τις προσδοκίες, συναισθηματικές τραυματικές εμπειρίες ή προβλήματα αυτοεκτίμησης.

 

Θεραπεία Ζεύγους Ψυχαναλυτικού Τύπου

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ψυχαναλυτική θεραπεία ζεύγους δεν είναι κατάλληλη για κάθε ζευγάρι και για κάθε πρόβλημα. Συνήθως, ψυχαναλυτική θεραπεία ζεύγους συνίσταται όταν τα προβλήματα παραμένουν παρά τις προσπάθειες του ζευγαριού να τα αντιμετωπίσει, όταν υπάρχουν συνεχείς επαναλαμβανόμενες διαφορές ή όταν υπάρχει αίσθηση αποστροφής ή αδυναμίας να προχωρήσουν προς την επίλυση των προβλημάτων τους.

Σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντικό να συνεργαστείτε με έναν ειδικό ψυχολόγο ή ψυχίατρο με εξειδίκευση στη θεραπεία ζευγαριών με ψυχανάλυση, ο οποίος θα αξιολογήσει την κατάστασή σας και θα αποφασίσει εάν η ψυχαναλυτική θεραπεία ζεύγους είναι κατάλληλη για εσάς. Θα σας βοηθήσει να εξερευνήσετε τις δυναμικές της σχέσης σας, να κατανοήσετε τις ανάγκες και τις προκλήσεις σας, και να αναπτύξετε νέες δεξιότητες επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης.

Σε μια ψυχαναλυτική θεραπεία ζευγαριών, η ανάλυση της ιστορίας, των συναισθημάτων, των προσδοκιών και των δυναμικών του ζευγαριού θα βοηθήσει στην ανακάλυψη των βαθύτερων παραγόντων που επηρεάζουν τη σχέση σας. Μέσω της εξερεύνησης και της αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων, θα ενισχυθεί η επικοινωνία, η συνεργασία και η ευημερία σας ως ζευγάρι.

Η ανάγκη για εξειδικευμένους επαγγελματίες ψυχικής υγείας

Είναι σημαντικό να αναζητήσετε έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που να έχει εμπειρία στην ψυχαναλυτική θεραπεία ζεύγους. Συνιστώ λοιπόν να αναζητήσετε έναν εξειδικευμένο επαγγελματία ψυχολόγο ή ψυχίατρο με εμπειρία στον τομέα της θεραπείας ζευγαριών με ψυχανάλυση. Αναζητήστε καταρτισμένους επαγγελματίες που είναι εξειδικευμένοι στη ψυχανάλυση και έχουν εμπειρία στην εργασία με ζευγάρια.

Μπορείτε να ξεκινήσετε αναζητώντας σε ιατρικές και ψυχολογικές κλινικές, κέντρα θεραπείας και αναζητώντας πληροφορίες σε ειδικούς ιστότοπους. Συμβουλευτείτε τις πιστοποιήσεις, την εμπειρία και τις ειδικότητες των επαγγελματιών που εξετάζετε, προκειμένου να διασφαλίσετε ότι έχουν την κατάλληλη εξειδίκευση για τις ανάγκες σας.

Μη διστάσετε να έχετε μια αρχική συνάντηση ή να τους καλέσετε για να συζητήσετε τις ανάγκες σας και να θέσετε ερωτήσεις. Αυτό θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα εάν είναι κατάλληλοι επαγγελματίες για να σας αναλάβουν.

Η ψυχαναλυτική θεραπεία ζευγαριών είναι μια μορφή θεραπείας που επικεντρώνεται στην ανάλυση των συναισθηματικών, ψυχολογικών και σχεσιακών δυναμικών που επηρεάζουν τη σχέση ενός ζευγαριού. Η θεραπεία αυτή βασίζεται στις αρχές της ψυχανάλυσης και της ψυχοθεραπείας, επιδιώκοντας να κατανοήσει τις ασυνείδητες δυνάμεις και τις παρελκόμενες συναισθηματικές παθολογίες που μπορεί να επηρεάζουν τη σχέση ενός ζευγαριού.

Κατά τη διάρκεια της ψυχαναλυτικής θεραπείας ζευγαριών, οι ειδικευμένοι ψυχαναλυτές δημιουργούν ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον όπου το ζευγάρι μπορεί να εξερευνήσει τις δυνάμεις και τις αδυναμίες του, τις συναισθηματικές του επιδόσεις και αντιδράσεις, καθώς και τις ανεπίλυτες συναισθηματικές προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίζει.

Το ασυνείδητο υλικό

Οι ψυχαναλυτές ερευνούν τις ανεπίλυτες παιδικές εμπειρίες, τις προσδοκίες, τις πιέσεις της κοινωνίας και φέρνουν στην επιφάνεια το ασυνείδητο υλικό. Εκείνο που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο αλλά το έχει απωθήσει οπότε δεν το γνωρίζει συνειδητά.

Ποιες είναι οι αρχές της ψυχανάλυσης στην θεραπεία ζευγαριών;

Οι αρχές της ψυχανάλυσης στη θεραπεία ζευγαριών παραπέμπουν στις βασικές αρχές της ψυχανάλυσης γενικότερα, αλλά εφαρμόζονται στο πλαίσιο της θεραπείας ζευγαριών. Οι βασικές αρχές περιλαμβάνουν:

  • Ανάλυση του ασυνείδητου: Οι ψυχαναλυτές εστιάζουν στην ανάλυση του ασυνείδητου, δηλαδή των ανεξερεύνητων και ανεξέλεγκτων δυνάμεων που επηρεάζουν τη συμπεριφορά και τις σχέσεις των ατόμων. Μέσω της αναλυτικής διαδικασίας, αποκαλύπτονται ανεπίσημα μοτίβα, αντιδράσεις και προτιμήσεις που επηρεάζουν τον τρόπο που λειτουργεί ένα ζευγάρι.
  • Έμφαση στην παιδική ανάπτυξη: Οι ψυχαναλυτές αναζητούν και αναλύουν τις παιδικές εμπειρίες και τις πρώτες σχέσεις που επηρεάζουν τη συμπεριφορά και τις συναισθηματικές αντιδράσεις των μελών του ζευγαριού. Η παιδική ανάπτυξη και οι αρχικές σχέσεις με τους γονείς, ο δεσμός δηλαδή που αναπτύσσεται εκεί, θεωρούνται σημαντικοί παράγοντες για την κατανόηση των δυναμικών που αναπτύσσονται ανάμεσα στο ζευγάρι.

 

Τί είναι η θεωρία του δεσμού;

Ο John Bowlby, ένας αναπτυξιακός ψυχολόγος και ψυχαναλυτής, έχει συνδέσει τη θεωρία της προσκόλλησης (attachment theory) με την θεραπεία ζευγαριών. Σύμφωνα με τον Bowlby, ο ασφαλής και ανεπτυγμένος δεσμός ανάμεσα στα μέλη ενός ζευγαριού είναι κρίσιμη για την ψυχολογική ευημερία και τη σταθερότητα της σχέσης τους.

Βασιζόμενος σε αυτήν τη θεωρία, ο Bowlby έχει επισημάνει ότι η θεραπεία ζευγαριών μπορεί να εστιάσει στην ανάπτυξη ενός ασφαλούς δεσμού ανάμεσα στα μέλη του ζευγαριού. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, ο Bowlby προωθεί την εξερεύνηση των παιδικών εμπειριών, των σχέσεων με τους γονείς και την ανασύνθεση της εμπειρίας του ασφαλούς δεσμού.

Η θεωρία του δέσμου του Bowlby, γνωστή και ως θεωρία της προσκόλλησης (attachment theory), αναφέρεται στην ανάπτυξη και τη φύση των συναισθηματικών δεσμών που αναπτύσσονται μεταξύ των ανθρώπων, ιδιαίτερα μεταξύ του παιδιού και του πρωταρχικού φροντιστή του, συνήθως της μητέρας.

Σύμφωνα με τον Bowlby, οι άνθρωποι έχουν ένα ενστικτώδες χαρακτηριστικό που τους οδηγεί να αναζητούν την προστασία και την ασφάλεια από τους στενούς τους δεσμούς. Ο δεσμός αυτός αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια της πρώιμης παιδικής ηλικίας μέσω της διαδικασίας της αγκαλιάς.

Ο Bowlby προσδιόρισε δύο βασικές κατηγορίες δεσμού:

  • Ασφαλής δεσμός: Στον ασφαλή δεσμό, το παιδί αισθάνεται ασφάλεια και εμπιστοσύνη στην παρουσία του γονέα του. Έχει την πεποίθηση ότι ο γονέας θα είναι προσβάσιμος και ανταποκριτικός όταν το χρειάζεται. Αναζητά την αγκαλιά, τη φροντίδα και την ανακούφιση από τον γονέα του όταν αντιμετωπίζει δύσκολες καταστάσεις ή ανασφάλειες. Αισθάνεται άνετα να εξερευνήσει το περιβάλλον του γύρω του, γνωρίζοντας ότι ο γονέας του θα είναι εκεί για να το υποστηρίξει. Το παιδί αναζητά τη συνεργασία με τον φροντιστή του και την αποκατάσταση της ασφάλειας και της προστασίας μέσω της αγκαλιάς. Αυτό δημιουργεί μια βάση εμπιστοσύνης και ασφάλειας στις μελλοντικές σχέσεις του παιδιού.

 

  • Ανασφαλής δεσμός: Στον ανασφαλή δεσμό, το παιδί αποφεύγει την έκφραση συναισθημάτων και την αναζήτηση προστασίας από τον γονέα του. Δεν εμπιστεύεται πλήρως τη διαθεσιμότητα ή την ανταπόκριση του γονέα και προτιμά να απομακρύνεται από τον γονέα όταν αντιμετωπίζει δυσκολίες. Πιθανόν να έχει αναπτύξει στρατηγικές αυτοπροστασίας με συνέπεια βέβαια την απομόνωση και την εσωστρέφεια. Εδώ λοιπόν το παιδί αποφεύγει την έκφραση συναισθημάτων και την αναζήτηση προστασίας από τον γονέα του. Υπάρχουν κι άλλοι τύποι ανασφαλούς δεσμού όπως εκεί όπου το παιδί εμφανίζει ανασφάλεια και αμφιβολία ή εκεί όπου το παιδί δεν έχει συνεπή αντίδραση στην παρουσία του γονέα. Εκδηλώνει ανάμεικτα συναισθήματα, όπως άγχος και ανασφάλεια, και μπορεί να είναι αντιφατικό ή ασταθές στις αντιδράσεις του. Επίσης κάποια άλλα χαρακτηριστικά που μπορεί να αναπτυχθούν στον ανασφαλή δεσμό είναι η εκδήλωση έντονων συναισθημάτων με αναταραχή. Μπορεί να εμφανίζει εξωτερική εξάρτηση από τον γονέα, αναζητώντας συνεχή επαφή και επιβεβαίωση. Ωστόσο, αντιδρά με αγανάκτηση, απόρριψη ή αντίδραση όταν ο γονέας είναι διαθέσιμος. Το παιδί εδώ αναζητά βέβαια την προσοχή και τη φροντίδα από τον γονέα, αλλά ταυτόχρονα τον αντιμετωπίζει με ανασφάλεια και αμφιβολία. Το παιδί εκδηλώνει ανάμεικτα συναισθήματα, όπως άγχος και ανασφάλεια, και μπορεί να είναι αντιφατικό ή ασταθές στις αντιδράσεις του. Μπορεί να αναζητά συνεχή προσοχή από τον γονέα, αλλά να την απορρίπτει δηλαδή όταν την λαμβάνει.

 

Ο Bowlby έθεσε αυτές τις κατηγορίες δεσμού για να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά αντιδρούν και αντιλαμβάνονται την παρουσία και την ανταπόκριση του γονέα τους. Αυτές οι κατηγορίες επηρεάζουν τον τρόπο που τα παιδιά αντιμετωπίζουν τις σχέσεις και αλληλεπιδρούν με τους γονείς τους. Αυτά τα αισθήματα όμως δεν μειώνονται ούτε εξαφανίζονται με το μεγάλωμα. Απλώς μπαίνουν σε μια αποθήκη που τη λέμε «ασυνείδητο» και επανενεργοποιούνται αυτούσια όταν το άτομο συνάψει σχέσεις.

Η θεραπεία ζευγαριών ιδιαίτερα με ψυχαναλυτικό σκεπτικό είναι μια πολύ δύσκολη αλλά πολύ αποτελεσματική θεραπεία.

Η θεραπεία ζευγαριών με ψυχαναλυτικό σκεπτικό μπορεί να αντιμετωπιστεί ως μια προκλητική θεραπευτική πρακτική, καθώς αναδεικνύει τις πολυπλοκότητες των σχέσεων μεταξύ των μελών ενός ζευγαριού. Τις φέρνουμε στην επιφάνεια δηλαδή τις συγκρούσεις, τις ζωντανεύουμε. Δεν τις κρύβουμε. Η θεραπεία απαιτεί ανοιχτή εξερεύνηση των συναισθηματικών δυναμικών, των αντιδράσεων και των παρεκκλίσεων που εκδηλώνονται στη διάρκεια της συνεδρίας.

Ο ψυχαναλυτικός προσανατολισμός επικεντρώνεται στην αποκάλυψη και την κατανόηση των ασυνείδητων διαδικασιών και των απρόσμενων συναισθημάτων που επηρεάζουν τις σχέσεις των ζευγαριών. Αυτό μπορεί να απαιτεί αρκετό χρόνο και εργασία, καθώς οι συναισθηματικές και ψυχολογικές διεργασίες στις σχέσεις ζευγαριών είναι σύνθετες και ποικίλες.

Επιπλέον, η θεραπεία ζευγαριών με ψυχαναλυτικό προσανατολισμό απαιτεί επίσης ειδίκευση και εμπειρία από τον ψυχοθεραπευτή. Ο επαγγελματίας πρέπει να είναι εξοικειωμένος με τις δυναμικές των ζευγαριών αλλά και με τις εσωτερικές δικές του δυναμικές από την δική του σχέση με τους δικούς του γονείς. Άλλωστε γι’ αυτό το λόγο πληρώνεται και μάλιστα όταν είναι έμπειρος με υψηλά ποσά.

Η θεραπεία ζευγαριών με ψυχαναλυτικό σκεπτικό είναι μια προκλητική θεραπευτική πρακτική λόγω της πολυπλοκότητας και της ευαισθησίας των συναισθηματικών δυναμικών που εμπλέκονται στις σχέσεις των ζευγαριών. Στην θεραπεία αυτή, οι ψυχαναλυτικές αρχές και μέθοδοι εφαρμόζονται για την ανασκόπηση και την ανάδειξη των ασυνείδητων διαδικασιών που επηρεάζουν την δυναμική του ζευγαριού.

Ο σκοπός της θεραπείας ζευγαριών με ψυχαναλυτική προσέγγιση είναι να διεισδύσει στις εσωτερικές συναισθηματικές διεργασίες και τις αμφιβολίες που υπάρχουν μεταξύ των μελών του ζευγαριού. Οι ψυχαναλυτικοί θεραπευτές εξετάζουν την προσωπική ιστορία και τις εμπειρίες των μελών, καθώς και τις αλληλεπιδράσεις και τις διαδικασίες που διαμορφώνουν τη σχέση τους.

Απαιτείται ανοικτότητα και αίσθηση ενδοσκόπησης από το ζευγάρι

Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η θεραπεία ζευγαριών με ψυχαναλυτική προσέγγιση απαιτεί συνεργασία και ανοικτότητα από τα μέλη που απαρτίζουν το ζευγάρι. Καθώς αποκαλύπτονται και αναλύονται οι ασυνείδητες διεργασίες και τα συναισθήματα, είναι σημαντικό να υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη, ανοχή και ανοικτή επικοινωνία μεταξύ των μελών του ζευγαριού.

Η θεραπευτική διαδικασία μπορεί να είναι απαιτητική και πολύπλοκη, καθώς οι ψυχαναλυτικές συνεδρίες επικεντρώνονται στην ανάλυση των συμβολικών, συναισθηματικών και ασυνείδητων περιεχομένων που επηρεάζουν τη σχέση. Ο ψυχοθεραπευτής διερευνά τα παρελθόντα πρότυπα, τις συναισθηματικές αντιδράσεις και τις άγνωστες επιθυμίες που μπορεί να έχουν επηρεάσει την ικανότητα του ζευγαριού να αναπτύξει έναν υγιή και ισορροπημένο δεσμό.

Η θεραπεία ζευγαριών με ψυχαναλυτική προσέγγιση μπορεί να ανοίξει νέες προοπτικές και κατανόηση για τα μέλη του ζευγαριού, αλλά απαιτεί δέσμευση, ανοχή και εργασία από όλες τις πλευρές. Η συμμετοχή σε μια τέτοια θεραπεία θα φέρει στην επιφάνεια της σχέσης υλικό από τις προσωπικές εμπειρίες του κάθε ατόμου το οποίο εμπλέκεται στην τωρινή σχέση.

Η θεραπεία ζευγαριών με ψυχαναλυτική προσέγγιση μπορεί να παράσχει μια αξιόλογη πλατφόρμα για την εξερεύνηση, την ανακάλυψη και την ανάπτυξη των σχέσεων ανάμεσα στο ζευγάρι. Μέσω της ανάλυσης των συμβολικών και ασυνείδητων περιεχομένων, οι επαγγελματίες ψυχοθεραπείας μπορούν να βοηθήσουν τα μέλη του ζευγαριού να αναλύσουν τα μοτίβα, τις προβληματικές συμπεριφορές και τις αντιδράσεις τους που επηρεάζουν τη σχέση τους.

Μέσω της εξερεύνησης των παιδικών εμπειριών, των συναισθηματικών αντιδράσεων και των αναπαραστάσεων των μελών του ζευγαριού, οι ψυχοθεραπευτές μπορούν να βοηθήσουν τα ζευγάρια να αναπτύξουν μια πιο ισορροπημένη και ικανοποιητική δυναμική. Η θεραπεία προάγει την επίγνωση των συναισθημάτων, των αναγκών και των επιθυμιών του καθενός, καθώς και την ανάπτυξη νέων τρόπων επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η θεραπεία ζευγαριών με ψυχαναλυτική προσέγγιση είναι μια διαδικασία που απαιτεί αφοσίωση, ανοικτότητα και εργασία από τα μέλη του ζευγαριού. Ο ψυχοθεραπευτής δημιουργεί ένα ασφαλές και εμπιστευτικό περιβάλλον όπου το ζευγάρι μπορεί να ερευνήσει τις διαδικασίες και τις δυνάμεις που επηρεάζουν τη σχέση τους.

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, τα μέλη του ζευγαριού θα κληθούν να αναλύσουν τις συναισθηματικές αντιδράσεις, τις προσδοκίες, τις επιθυμίες και τις ανάγκες τους. Οι ασυνείδητες διεργασίες και τα προηγούμενα πρότυπα τους μπορούν να αποκαλυφθούν και να αναλυθούν με αποτέλεσμα να προκληθούν νέες ενοχλήσεις αλλά ταυτόχρονα και βαθιά κατανόηση για το τί ακριβώς συμβαίνει.

Ο ψυχοθεραπευτής διαδραματίζει έναν ενεργό ρόλο στην καθοδήγηση των μελών του ζευγαριού να ανακαλύψουν πιθανές δυνατότητες αλλαγής και ανάπτυξης. Μέσω της αναλυτικής προσέγγισης, οι ψυχοθεραπευτές μπορούν να βοηθήσουν τα ζευγάρια να κατανοήσουν τις σχέσεις τους.

Στη θεραπεία ζευγαριών με ψυχαναλυτική προσέγγιση, οι σχέσεις αναλύονται και εξερευνώνται σε βάθος. Οι ψυχοθεραπευτές επικεντρώνονται στις συναισθηματικές αντιδράσεις, τις δυναμικές εξουσίας, τις προσδοκίες και τις ανάγκες που επηρεάζουν την δυναμική του ζευγαριού.

Μέσω της θεραπευτικής διαδικασίας, τα μέλη του ζευγαριού μπορούν να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν, τις προσδοκίες που έχουν ο ένας για τον άλλο, και τον τρόπο με τον οποίο αυτά τα πρότυπα και οι δυναμικές διαμορφώνονται από τις προηγούμενες εμπειρίες τους.

Νέες προσεγγίσεις

Οι ψυχοθεραπευτές μπορούν να βοηθήσουν τα μέλη του ζευγαριού να αναγνωρίσουν και να αντιληφθούν τα μοτίβα επικοινωνίας και συμπεριφοράς που επαναλαμβάνονται και προκαλούν συγκρούσεις ή αποστροφή. Μέσω της ανάλυσης αυτών των μοτίβων, τα μέλη του ζευγαριού μπορούν να αναπτύξουν νέες προσεγγίσεις και να εξερευνήσουν εναλλακτικές δυνατότητες που μπορούν να εξεταστούν στη θεραπεία ζευγαριών με ψυχαναλυτική προσέγγιση.  Αυτές οι νέες προσεγγίσεις περιλαμβάνουν:

  • Εξερεύνηση των συναισθηματικών αντιδράσεων: Οι ψυχοθεραπευτές βοηθούν τα μέλη του ζευγαριού να εξετάσουν και να εκφράσουν τα συναισθήματά τους με ανοιχτότητα και ειλικρίνεια. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει μια αίσθηση ασφάλειας και εμπιστοσύνης, επιτρέποντας στα μέλη του ζευγαριού να ανακαλύψουν νέες πτυχές του εαυτού τους και να αντιληφθούν τα συναισθήματα που επηρεάζουν τη σχέση τους.
  • Ανάπτυξη νέων τρόπων επικοινωνίας: Μέσω της θεραπευτικής διαδικασίας, τα μέλη του ζευγαριού μπορούν να μάθουν νέους τρόπους επικοινωνίας που βασίζονται στην ειλικρίνεια, την αμοιβαία κατανόηση και τον σεβασμό. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει ένα πιο θετικό κλίμα επικοινωνίας και να βοηθήσει στην επίλυση των συγκρούσεων και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το ζευγάρι.

 

Συμπέρασμα

Η θεραπεία ζευγαριών μπορεί να είναι αποτελεσματική και εποικοδομητική, αλλά η αποτελεσματικότητα της εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η σοβαρότητα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το ζευγάρι, η συνεργασία και η δέσμευση των μελών του ζευγαριού και η εμπειρία και ικανότητες του ψυχοθεραπευτή.

Έτσι λοιπόν, η θεραπεία ζευγαριών με ψυχαναλυτική προσέγγιση μπορεί να παρέχει μια ασφαλή πλατφόρμα για την ανακάλυψη και την εξερεύνηση των διαδικασιών που επηρεάζουν τη σχέση. Μέσω της αναλυτικής προσέγγισης, μπορούν να αναδειχθούν ασυνείδητα μοτίβα και δυναμικές που επηρεάζουν τη σχέση του ζευγαριού, επιτρέποντας στα μέλη του ζευγαριού να κατανοήσουν καλύτερα τον εαυτό τους και τον σύντροφό τους. Μέσω της αναλυτικής εξέτασης των δυναμικών αυτών, μπορεί να αναπτυχθεί μια βαθύτερη ευαισθητοποίηση για τις ανάγκες, τις προσδοκίες και τις επιθυμίες του καθενός, και να δημιουργηθούν νέοι τρόποι αλληλεπίδρασης και συνεργασίας.

Οι θεραπευτικές διαδικασίες δεν είναι απολύτως εγγυημένες και τα αποτελέσματα διαφέρουν από ζευγάρι σε ζευγάρι. Ενώ μερικά ζευγάρια επιτυγχάνουν σημαντική βελτίωση και ανάπτυξη μέσω της θεραπείας, άλλα ζευγάρια μπορεί να αντιμετωπίσουν πιο περίπλοκα προβλήματα που απαιτούν περισσότερο χρόνο και εργασία. Για αυτό το λόγο ο έμπειρος θεραπευτής όταν δει ότι η θεραπεία ζεύγους δεν θα δουλέψει (υπάρχουν κλινικά σημεία που μας το δείχνουν αυτό όπως π.χ σαδιστικά στοιχεία σε κάποιο μέλος ή σχιζοειδείς προσωπικότητες, βαρύτερη ψυχοπαθολογία, ανάγκη για μη λύση των προβλημάτων, κτλ), τότε μπορεί να χρησιμοποιήσει εναλλακτικές αλλά εξίσου αποτελεσματικές θεραπείες όπως η ξεχωριστή ομαδική θεραπεία για το κάθε μέλος του ζευγαριού ή όταν είναι απαραίτητο έναν συνδυασμό με ατομική θεραπεία.

Είναι σημαντικό να έχετε υπόψη σας ότι η θεραπεία ζευγαριών απαιτεί χρόνο, εμπιστοσύνη, αφοσίωση και εργασία από όλες τις πλευρές. Η πρόοδος μπορεί να είναι σταδιακή και να υπάρχουν δυσκολίες κατά τη διαδικασία, αλλά με την υποστήριξη του ψυχοθεραπευτή και την αφοσίωσή σας, είναι δυνατό να επιτευχθούν θετικά αποτελέσματα και να αναπτυχθεί μια πιο ισορροπημένη και ικανοποιητική σχέση.

Μιχάλης Πατεράκης
Ψυχολόγος Ψυχοθεραπευτής
Δέχομαι κατόπιν ραντεβού
Καρνεάδου 37 Κολωνάκι (δίπλαστον Ευαγγελισμό)
Τηλ: 211 71 51 801
www.mixalispaterakis.gr
www.psychotherapy.net.gr