Επικοινωνήστε μαζί μας

Τα Σημεία Κρίσης Στη Ζωή

Μια βασική υπόθεση η οποία αφορά στον κύκλο της ζωής, είναι οτι κάθε στάδιο χαρακτηρίζεται απο ενα σημείο στο οποίο εμφανίζεται μια κρίση, την οποία το άτομο θα πρέπει να αντιμετωπίσει επιτυχώς. Η κρίση απαιτεί απο το άτομο δυναντοτητα προσαρμογής. Πρόκειται για ενα βίοψυχοκοινωνικό γεγονός με την έννοια οτι συνίσταται σε μια αλληλεπίδραση βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων. Κάθε στάδιο εχει ενα ή περισσότερα γεγονότα ή σημεία κρίσης τα οποία και το ξεχωρίζουν από τα στα στάδια που προηγούνται ή έπονται.