Επικοινωνήστε μαζί μας

Σύνδρομο Asperger. Περιγραφή της διαταραχής.

Χρόνος Ανάγνωσης: < 1 Λεπτό

Πρόκειται για διαταραχή αβέβαιης νοσολογικής εγκυρότητας, χαρακτηριζόμενη από το ίδιο είδος ποιοτικών ανωμαλιών της αμοιβαίας κοινωνικής συναλλαγής που είναι τυπικές του αυτισμού, μαζί με περιορισμένο, στερεότυπα επαναλαμβανόμενο ρεπερτόριο ενδιαφερόντων και δραστηριοτήτων. Η διαταραχή αυτή διαφέρει από τον αυτισμό, πρωτίστως κατά το ότι δεν υφίσταται γενική καθυστέρηση ή επιβράδυνση στη γλωσσική ανάπτυξη ή την ανάπτυξη των γνωστικών λειτουργιών. Τα περισσότερα άτομα διαθέτουν φυσιολογική γενική νοημοσύνη, αλλά συνήθως είναι πολύ αδέξια.

Η κατάσταση αυτή αφορά κατ’ εξοχήν άρρενες σε αναλογία περίπου 8 προς 1. Φαίνεται πιθανότατο ότι πρόκειται για ήπιες παραλλαγές αυτισμού, τουλάχιστον σε μερικές περιπτώσεις, αλλα είναι αβέβαιο κατα ποσό ισχύει ή δεν ισχύσει για όλες. Υπάρχει ισχυρή τάση αυτές οι ανωμαλίες να επιμένουν και κατα την εφηβεία και την ενήλικη ζωή και φαίνεται οτι μάλλον πρόκειται για μεμονωμένα χαρακτηριστικά, τα οποία δεν επηρεάζονται ουσιαστικά από το περιβάλλον. Περιστασιακά επισυμβαίνουν ψυχωτικά επεισόδια κατά την πρώιμη ενήλικη ζωή.

YouTube video