Επικοινωνήστε μαζί μας

Σύμπλεγμα Κατωτερότητας

Όρος που προέρχεται απο την ψυχολογία του Adler. Δηλώνει κατα τροπο πολυ γενικό, το σύνολο των στάσεων, παραστάσεων και συμπεριφορών που αποτελούν, λιγότερο ή περισσότερο, μεταμφιεσμένες εκφράσεις ενος αισθήματος κατωτερότητας και τις αντιδράσεις απέναντι σε αυτό.