Επικοινωνήστε μαζί μας

Σπασμοί Αποσυνδετικού Τύπου. Ομοιαζοντες επιληπτικών.

Οι σπασμοί Αποσυνδετικού τύπου (ψευδόσπασμοί) μπορει να μιμούνται τους επιληπτικούς σπασμούς σε οτι αφορά τις κινήσεις, όμως σπάνια παρατηρείται δήξη της γλώσσας, σοβαροί μώλωπες οφειλόμενοι σε πτώση ή ακράτεια ούρων, ενώ η απώλεια της συνείδησης απουσιάζει ή αντικαθίσταται από καταστάσεις εμβροντησίας ή έκστασης.