Επικοινωνήστε μαζί μας

Σχιζοειδής διαταραχή στην εργασία και κοινωνική ζωή

Σχιζοειδής διαταραχή στην εργασία και κοινωνική ζωή
Χρόνος Ανάγνωσης: 6 Λεπτά

Η σχιζοειδής διαταραχή προσωπικότητας παρουσιάζει μοναδικές προκλήσεις σε επαγγελματικά και κοινωνικά πλαίσια, όπου η δέσμευση και η συναισθηματική σύνδεση είναι συχνά υψίστης σημασίας.

Τα άτομα που παλεύουν με το σχιζοειδή διαταραχή προσωπικότητα μπορεί να βιώσουν μια βαθιά αποσύνδεση από τους άλλους, εμποδίζοντας την ικανότητά τους να σχηματίσουν συμμαχίες στο χώρο εργασίας ή κοινωνικούς δεσμούς.

Αυτό το άρθρο παρέχει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των μοναδικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με σχιζοειδή διαταραχή προσωπικότητας τόσο σε επαγγελματικά περιβάλλοντα όσο και σε κοινωνικά πλαίσια.

YouTube video

Τι είναι η σχιζοειδής διαταραχή προσωπικότητας από ψυχαναλυτική άποψη

Από ψυχαναλυτική άποψη, η σχιζοειδής διαταραχή προσωπικότητας γίνεται κατανοητή ως ένα σύνθετο και βαθιά ριζωμένο πρότυπο σχέσης με τον εαυτό μας και τους άλλους. Η ψυχανάλυση, όπως αναπτύχθηκε από τον Σίγκμουντ Φρόιντ και επεκτάθηκε από μεταγενέστερους θεωρητικούς, εμβαθύνει στο ασυνείδητο μυαλό και στις εμπειρίες της πρώιμης παιδικής ηλικίας για να κατανοήσει την ανάπτυξη της προσωπικότητας.

Αυτή θεωρείται συχνά ότι προέρχεται από διαταραχές ή ελλείψεις στην πρώιμη ψυχοκοινωνική ανάπτυξη, ιδίως στην ανάπτυξη συναισθηματικών δεσμών και προσκολλήσεων. Τα άτομα μπορεί να έχουν βιώσει έλλειψη επαρκούς συναισθηματικής προσαρμογής ή ανταπόκρισης από τους γονείς κατά τη διάρκεια κρίσιμων σταδίων της ανάπτυξης.

Βασικά χαρακτηριστικά της διαταραχής από ψυχαναλυτική άποψη είναι η συναισθηματική αποστασιοποίηση και η προτίμηση για μοναχικές δραστηριότητες.

Τι είναι η σχιζοειδής διαταραχή προσωπικότητας

Η σχιζοειδής διαταραχή προσωπικότητας, όπως εμβαθύνουμε, είναι μια κατάσταση ψυχικής υγείας που χαρακτηρίζεται κυρίως από ένα διάχυτο μοτίβο απομάκρυνσης από τις κοινωνικές σχέσεις και ένα περιορισμένο εύρος συναισθηματικής έκφρασης. Η διαταραχή αυτή εκδηλώνεται με συμπτώματα όπως η έλλειψη ενδιαφέροντος για τη δημιουργία προσωπικών σχέσεων και η δυσκολία έκφρασης συναισθημάτων. Τα άτομα με σχιζοειδή διαταραχή προσωπικότητας συχνά δομούν τη ζωή τους με στόχο την ελαχιστοποίηση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης.

Τα συμπτώματα αυτά αρχίζουν συνήθως στην πρώιμη ενήλικη ζωή και επηρεάζουν διάφορες πτυχές της ζωής, όπως το σχολείο, την εργασία και τις κοινωνικές καταστάσεις. Παρά τις προκλήσεις, ένα καλά δομημένο σχέδιο θεραπείας μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση των συμπτωμάτων. Αυτό συνήθως περιλαμβάνει ατομική ή ομαδική θεραπεία, διαχείριση φαρμακευτικής αγωγής και στρατηγικές αυτοφροντίδας.

Επίσης μπορεί να παρεξηγηθούν στον εργασιακό χώρο ως αδιάφορα ή χωρίς κίνητρο, ενώ στην πραγματικότητα μπορεί απλώς να αισθάνονται δυσφορία στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Είναι ζωτικής σημασίας για τους συναδέλφους και τους εργοδότες να αναγνωρίσουν ότι, παρά την προτίμησή τους για μοναξιά, τα άτομα με σχιζοειδή διαταραχή προσωπικότητας μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στο εργασιακό τους περιβάλλον, εφόσον τους δίνεται ο χώρος που χρειάζονται για να ευδοκιμήσουν.

Σε κοινωνικά περιβάλλοντα, η περιορισμένη έκφραση συναισθημάτων και η προφανής έλλειψη ενδιαφέροντος για τη δημιουργία σχέσεων μπορεί να παρερμηνευθεί ως μη φιλικότητα.

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα με σχιζοειδή διαταραχή προσωπικότητας στην εργασία και στο κοινωνικό περιβάλλον

Τα άτομα με σχιζοειδή διαταραχή προσωπικότητας συχνά αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στον εργασιακό χώρο λόγω της προτίμησής τους για μοναξιά και περιορισμένη συναισθηματική έκφραση. Στην εργασία, τα άτομα αυτά μπορεί να δυσκολεύονται με την ομαδική εργασία και τη δικτύωση, καθώς αυτές οι δραστηριότητες απαιτούν συνήθως μεγαλύτερη διαπροσωπική εμπλοκή από αυτή που αισθάνονται άνετα. Η τάση τους να εμφανίζονται απόμακροι ή αδιάφοροι μπορεί να οδηγήσει σε παρεξηγήσεις με τους συναδέλφους τους, οι οποίοι μπορεί να τους θεωρήσουν αδιάφορους ή χωρίς φιλοδοξίες.

Σε κοινωνικό επίπεδο τα άτομα με σχιζοειδή διαταραχή προσωπικότητας μπορεί να βρίσκουν τις περιστασιακές συζητήσεις και τις κοινωνικές συναθροίσεις υπερβολικές, οδηγώντας σε αποφυγή και κοινωνική απομόνωση. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη υποστηρικτικών σχέσεων και συνδέσεων, οι οποίες είναι συχνά κρίσιμες για την προσωπική ευημερία και την επαγγελματική ανέλιξη.

Εσφαλμένες αντιλήψεις σχετικά με την σχιζοειδής διαταραχή προσωπικότητας σε επαγγελματικά περιβάλλοντα

Στα επαγγελματικά περιβάλλοντα, οι αντιλήψεις σχετικά με τη σχιζοειδή διαταραχή προσωπικότητας οδηγούν συχνά σε λανθασμένες υποθέσεις σχετικά με το εργασιακό ήθος και το ενδιαφέρον ενός ατόμου για συνεργασία. Οι συνάδελφοι και οι προϊστάμενοι μπορεί λανθασμένα να ερμηνεύσουν την ησυχία και τη συναισθηματική επιφυλακτικότητα ενός ατόμου ως αδιαφορία ή έλλειψη δέσμευσης. Αυτό μπορεί να επηρεάσει άδικα τις αντιλήψεις για την αφοσίωση και τις ικανότητές τους.

Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι τα άτομα μπορούν να προσεγγίσουν την εργασία τους με την ίδια επιμέλεια και αφοσίωση με τους συνομηλίκους τους. Ωστόσο, η προτίμησή τους για μοναχικές εργασίες και η δυσφορία τους για τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις μπορεί να επισκιάσει τη συνεισφορά τους και να οδηγήσει στον αποκλεισμό τους από ομαδικές ευκαιρίες.

Συμπτώματα και πώς εκδηλώνονται στην καθημερινή ζωή

Έχοντας εντρυφήσει στα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της σχιζοειδούς διαταραχής προσωπικότητας, είναι επιτακτική ανάγκη να διερευνήσουμε τα συμπτώματα που παρουσιάζουν τα άτομα στην καθημερινή τους ζωή, τα οποία συχνά περιλαμβάνουν μια βαθιά απομάκρυνση από τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και μια περιορισμένη συναισθηματική δέσμευση. Αυτά τα συμπτώματα εκδηλώνονται μοναδικά για κάθε άτομο, αλλά γενικά οδηγούν σε προτίμηση για μοναχικές δραστηριότητες και αδιαφορία για τον έπαινο ή την κριτική από τους άλλους. Τα άτομα αυτά μπορεί να φαίνονται απόμακρα ή ψυχρά λόγω του περιορισμένου εύρους της συναισθηματικής τους έκφρασης.

Τα συμπτώματα μεταφράζονται σε μια αντιληπτή έλλειψη ενδιαφέροντος για τη δημιουργία φιλικών ή ρομαντικών σχέσεων. Η προτίμηση στη μοναξιά μπορεί να περιορίσει τις κοινωνικές δεσμεύσεις, καθιστώντας δύσκολο για τα άτομα με σχιζοειδής διαταραχή προσωπικότητας να περιηγηθούν στους κοινωνικούς κανόνες και προσδοκίες. Κατά συνέπεια, μπορεί να χρειάζονται υποστήριξη και κατανόηση από τους γύρω τους για να διαχειριστούν τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και να διατηρήσουν ουσιαστικές συνδέσεις.

Η σημασία της ψυχοθεραπείας στη διαχείριση της σχιζοειδούς διαταραχής προσωπικότητας

Η ψυχοθεραπεία μπορεί να αποτελέσει πολύτιμη και υποστηρικτική παρέμβαση για τα άτομα με σχιζοειδή διαταραχή προσωπικότητας. Ενώ οι διαταραχές προσωπικότητας, συμπεριλαμβανομένης της σχιζοειδούς, συχνά παρουσιάζουν επίμονα και μακροχρόνια πρότυπα συμπεριφοράς, η ψυχοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να αναπτύξουν διορατικότητα, δεξιότητες αντιμετώπισης και στρατηγικές για βελτιωμένη λειτουργικότητα.

Τα άτομα με αυτή την διαταραχή συχνά δυσκολεύονται να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν στενές σχέσεις. Η ψυχοθεραπεία παρέχει ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον όπου μπορεί να αναπτυχθεί μια θεραπευτική σχέση, επιτρέποντας στο άτομο να βιώσει μια θετική και εμπιστευτική σύνδεση.

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της σχιζοειδούς διαταραχής προσωπικότητας είναι η συναισθηματική αποστασιοποίηση. Η ψυχοθεραπεία, ιδιαίτερα οι ψυχοδυναμικές προσεγγίσεις, ενθαρρύνει τα άτομα να εξερευνήσουν και να κατανοήσουν τα συναισθήματά τους σε έναν χώρο χωρίς επικρίσεις. Αυτή η εξερεύνηση μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να συνδεθούν με τα συναισθήματά τους και να τα εκφράσουν πιο αποτελεσματικά.

Η εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες στο θεραπευτικό πλαίσιο μπορεί να είναι ευεργετική για τα άτομα με σχιζοειδής διαταραχή προσωπικότητας. Οι ψυχοθεραπευτές μπορούν να βοηθήσουν τους πελάτες να εξασκήσουν και να βελτιώσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες, διευκολύνοντας την πλοήγηση σε κοινωνικές καταστάσεις και τη δημιουργία συνδέσεων με τους άλλους.

Επίσης τα άτομα μπορεί να εμπλακούν σε συμπεριφορές αποφυγής ως τρόπο αντιμετώπισης της δυσφορίας σε κοινωνικές καταστάσεις. Η ψυχοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση αυτών των μοτίβων αποφυγής, αυξάνοντας σταδιακά το επίπεδο άνεσης του ατόμου στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις.

Η ψυχοθεραπεία παρέχει στα άτομα μια πλατφόρμα για να εργαστούν στη βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Το να μάθουν να εκφράζουν τις σκέψεις και τα συναισθήματα πιο ανοιχτά μπορεί να συμβάλει σε καλύτερες διαπροσωπικές σχέσεις.

Οι ψυχοθεραπευτές μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα να θέσουν ρεαλιστικούς και εφικτούς στόχους για προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη. Η διάσπαση των μεγαλύτερων στόχων σε διαχειρίσιμα βήματα μπορεί να κάνει την πρόοδο πιο απτή και εφικτή.

Οι γνωσιακές-συμπεριφορικές προσεγγίσεις μπορούν να είναι αποτελεσματικές στην αντιμετώπιση των αρνητικών μοτίβων σκέψης που σχετίζονται με την σχιζοειδή διαταραχή προσωπικότητας. Με την αμφισβήτηση και την αναδιαμόρφωση της διαστρεβλωμένης σκέψης, τα άτομα μπορούν να αναπτύξουν πιο ισορροπημένες και ρεαλιστικές προοπτικές.

Η ανάπτυξη της αυτογνωσίας αποτελεί βασική πτυχή της ψυχοθεραπείας. Τα άτομα με σχιζοειδή διαταραχή προσωπικότητας μπορούν να επωφεληθούν από την απόκτηση βαθύτερης κατανόησης των δικών τους διαδικασιών σκέψης, συμπεριφορών και του αντίκτυπου που μπορεί να έχουν στις σχέσεις.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η πρόοδος στη θεραπεία μπορεί να είναι σταδιακή, και τα άτομα με μπορεί αρχικά να βρουν τη θεραπευτική διαδικασία προκλητική λόγω της χαρακτηριστικής τάσης τους για συναισθηματική αποστασιοποίηση. Ωστόσο, με τη σωστή θεραπευτική προσέγγιση και έναν αφοσιωμένο θεραπευτή, τα άτομα με σχιζοειδή διαταραχή προσωπικότητας μπορούν να βιώσουν ουσιαστικές βελτιώσεις στη συναισθηματική τους ευημερία και την κοινωνική τους λειτουργικότητα.

YouTube video

Επικοινωνία με τον ψυχολόγο ψυχοθεραπευτή

Αναγνωρίζουμε ότι κάθε άτομο με σχιζοειδή διαταραχή προσωπικότητας έχει μοναδικές ανάγκες, γι’ αυτό και προσφέρουμε εξατομικευμένες προσεγγίσεις στη θεραπεία και την υποστήριξη. Δέσμευσή μας είναι να παρέχουμε εξατομικευμένη φροντίδα που σέβεται την ξεχωριστή προσωπικότητα και τις συνθήκες κάθε πελάτη. Συνεργαζόμενοι στενά με τους πελάτες, δημιουργούμε ένα υποστηρικτικό θεραπευτικό περιβάλλον που διευκολύνει την ανάπτυξη και την κατανόηση, ενώ παράλληλα τιμά την προτίμησή τους για μοναξιά και ανεξαρτησία.

Η υπηρεσία μας περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση για τον προσδιορισμό των προσωπικών προκλήσεων και των δυνατών σημείων. Με βάση αυτή την αξιολόγηση, σχεδιάζουμε ένα εξατομικευμένο σχέδιο θεραπείας που μπορεί να συνδυάζει ατομική θεραπεία, ανάπτυξη δεξιοτήτων και υποστηρικτικά ομαδικά πλαίσια. Οι ατομικές θεραπευτικές συνεδρίες επικεντρώνονται στην κατανόηση και την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της σχιζοειδούς διαταραχής προσωπικότητας, την ενίσχυση της αυτογνωσίας και την ανάπτυξη κοινωνικών και επαγγελματικών ικανοτήτων με τρόπο που να αισθάνεται ασφαλής και μη παρεμβατικός για το άτομο.

Οι ομάδες υποστήριξης χρησιμεύουν ως μια ήπια εισαγωγή στην κοινωνική δέσμευση, επιτρέποντας στους πελάτες να συνδεθούν με άλλους που μοιράζονται παρόμοιες εμπειρίες. Αυτές οι δομημένες αλλά ευέλικτες προσεγγίσεις διασφαλίζουν ότι κάθε άτομο με σχιζοειδή διαταραχή προσωπικότητας λαμβάνει την εξειδικευμένη υποστήριξη που χρειάζεται για να ευδοκιμήσει τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική του ζωή.

Συμπερασματικά, τα άτομα με σχιζοειδή διαταραχή προσωπικότητας μπορούν να επωφεληθούν σημαντικά από επαγγελματικές ψυχολογικές υπηρεσίες που εστιάζουν στην ανάπτυξη κοινωνικών ικανοτήτων και στρατηγικών επικοινωνίας.
Η εφαρμογή εξατομικευμένων θεραπευτικών προσεγγίσεων μπορεί να οδηγήσει σε αξιοσημείωτη βελτίωση στην πλοήγηση στην πολυπλοκότητα της δυναμικής του εργασιακού χώρου και των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων.

 

*Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του άρθρου χωρίς την έγγραφη άδεια του συγγραφέα

Η διαδικασία της ψυχοθεραπείας απαιτεί δέσμευση, αφοσίωση και απευθύνεται μόνο σε όσους βλέπουν σοβαρά οτι χρειάζεται να αλλάξουν τη ζωή τους. Αν σκέφτεστε να ξεκινήσετε αυτό το ταξίδι, καλέστε με στο 211 71 51 801 για να κλείσετε ένα ραντεβού και να δούμε μαζί πώς μπορώ να σας βοηθήσω.

Μιχάλης Πατεράκης
Ψυχολόγος Ψυχοθεραπευτής
University of Indianapolis University of Middlesex
Καρνεάδου 37, Κολωνάκι (δίπλα στον Ευαγγελισμό)
Δέχομαι κατόπιν ραντεβού
Τηλ: 211 7151 801
www.psychotherapy.net.gr
www.mixalispaterakis.gr