Επικοινωνήστε μαζί μας

Σαδισμός

Χρόνος Ανάγνωσης: < 1 Λεπτό

Σεξουαλικη διαστροφή κατα την οποία η ικανοποίηση συνδέεται με την οδύνη ή την ταπείνωση που επιβάλλεται στον άλλο. Η ψυχανάλυση επεκτείνει την έννοια του σαδισμού πέρα απο τη διαστροφή που εχει περιγράφει απο τους σεξολόγους, υπάγοντας σε αυτόν πολυάριθμες, αλλα πιο συγκαλυμμένες εκδηλώσεις, παιδικές ιδιαίτερα, και θεωρώντας την ως μια απο τις θεμελιακές συνιστώσες της ενορμητικής ζωής.

YouTube video