Επικοινωνήστε μαζί μας

Ψυχολογικοί Μηχανισμοί Αποσυμφόρησης

Χρόνος Ανάγνωσης: < 1 Λεπτό

Έννοια που εισήγαγε ο Edward Bibring (1943) και την οποία χρησιμοποίησε ο Daniel Lagache (1956) στις μελέτες του για την ψυχαναλυτική θεωρία του εγώ, προκειμένου να περιγράψει και να εξηγήσει την διεργασία επίλυσης της αμυντικής σύγκρουσης, κυρίως στα πλαίσια της αναλυτικής αγωγής. Ο D. Lagache αντιπαραθέτει στους μηχανισμούς άμυνας, τους μηχανισμούς αποσυμφόρησης: ενώ οι πρώτοι έχουν στόχο την επείγουσα μείωση των εσωτερικών εντάσεων σύμφωνα με τις επιταγές της αρχής δυσαρέσκεια – απόλαυση, οι δεύτεροι τείνουν στην πραγματωση όλων των δυνατοτήτων, ακόμη και με τίμημα μια αύξηση του επιπέδου έντασης. Η αντίθεση αυτή οφείλεται στο γεγονός οτι οι μηχανισμοί άμυνας ή αμυντικοί ψυχαναγκασμοί, ειναι αυτόματοι, ασυνείδητοι, ευρίσκονται υπό την κυριαρχία των πρωτογενών διεργασιών και τείνουν προς μια ταυτότητα αντιλήψεων, ενώ οι οι μηχανισμοί αποσυμφόρησης υπακούουν στην αρχή της ταυτότητας σκεψεων, επιτρέποντας ετσι στο άτομο να απελευθερωθεί προοδευτικά απο την επανάληψη και τις αλλοτριωτικες ταυτίσεις του.

YouTube video