Επικοινωνήστε μαζί μας

Ο Μαζοχισμός Στην Ψυχική Ζωή

Χρόνος Ανάγνωσης: < 1 Λεπτό

Με τον όρο «μαζοχισμό» εννοούμε την σεξουαλικη διαστροφή κατα την οποία η ικανοποίηση συνδέεται με την οδύνη ή την ταπείνωση που υφίσταται το υποκείμενο. Δυο άλλες κλασικές έννοιες ειναι οι έννοιες του πρωτογενούς και δευτερογενούς μαζοχισμού. Με τον όρο πρωτογενής μαζοχισμός εννοούμε μια κατασταση όπου η Ενόρμηση του θανατου κατευθύνεται ακόμη προς το ιδιο το υποκείμενο. Αυτός ο μαζοχισμος λέγεται πρωτογενής γιατί δεν διαδέχεται μια φάση όπου η επιθετικότητα θα μπορούσε να ειχε στραφεί προς ενα εξωτερικό αντικείμενο. Ενώ στον δευτερογενή, η επιθετικότητα εχει στραφεί προς τα έξω, εχει πάρει την μορφή του σαδισμού και κατόπιν στρέφεται πίσω στο ιδιο το υποκείμενο. Με τον όρο λοιπόν «δευτερογενής μαζοχισμός» εννοούμε την επαναστροφή του σαδισμού προς το ιδιο το άτομο.

YouTube video