Επικοινωνήστε μαζί μας

Μεθοριακός Τύπος Προσωπικότητας

Μεθοριακός Τύπος Προσωπικότητας
Χρόνος Ανάγνωσης: < 1 Λεπτό

Σε αυτό τον τύπο, μερικά χαρακτηριστικά της αστάθειας ειναι παρόντα. Επιπροσθέτως, η εικόνα του ασθενούς για τον εαυτό του, οι στόχοι του και οι προσωπικές προτιμήσεις του (συμπεριλαμβανομένων των σεξουαλικών) ειναι συχνά ασαφείς ή διαταραγμένες.

Συνηθως υπάρχουν χρόνια συναισθήματα κενού. Η επιρρέπεια του ατόμου να αναπτύσσει έντονες και ασταθείς διαπροσωπικές σχεσεις μπορει να προκαλεί επανειλημμένες συναισθηματικές κρίσεις και να σχετίζεται με έντονες προσπάθειες να αποφευχθεί η εγκατάλειψη και με μια σειρά απο απειλές αυτοκτονίας ή αυτοβλαπτικες πράξεις (μολονότι αυτές μπορει να επισυμβαίνουν χωρίς εμφανείς εκλυτικούς παράγοντες)

YouTube video