Επικοινωνήστε μαζί μας

Libido

Χρόνος Ανάγνωσης: < 1 Λεπτό

Ενέργεια που θεωρείται σαν υπόστρωμα των μεταλλαγών της σεξουαλικης ενόρμησης ως προς το αντικείμενο, ως προς το σκοπό και ως προς την πηγή της σεξουαλικης διέγερσης. Ο όρος libido σημαινει Λατινικά πόθος, επιθυμία. Απο ποιοτική άποψη, η libido δεν ειναι αναγωγιμη μη σε μια ειδική ψυχοδιανοητική ενέργεια. Η παραγωγή, η αύξηση και η ελάττωσή της, η κατανομή και η μετάθεσή της, μας προμηθεύουν τα μέσα για να ερμηνεύσουμε τα ψυχοσεξουαλικά φαινόμενα. Στο βαθμό που η σεξουαλικη ενόρμηση τοποθετείται στα όρια του σωματικού-ψυχικού, η libido προσδιορίζει την ψυχική πλευρά της. Είναι λοιπόν η δυναμική εκδήλωση της σεξουαλικης ενόρμησης στο εσωτερικό της ψυχικής ζωης.

YouTube video