Επικοινωνήστε μαζί μας

Κατανόηση της σχιζοειδούς διαταραχής

Κατανόηση της σχιζοειδούς διαταραχής
Χρόνος Ανάγνωσης: 8 Λεπτά

Ορισμός και βασικές πληροφορίες

Η σχιζοειδής διαταραχή προσωπικότητας είναι μια σύνθετη κατάσταση ψυχικής υγείας που χαρακτηρίζεται από απομάκρυνση ενός ατόμου από τις κοινωνικές σχέσεις και περιορισμένη συναισθηματική έκφραση. Αυτό το άρθρο, παρέχει μια διεισδυτική διερεύνηση του ορισμού, των συμπτωμάτων και των θεραπευτικών επιλογών της σχιζοειδούς διαταραχής.

Στηρίζεται σε τεκμηριωμένες έρευνες και ευρήματα εμπειρογνωμόνων, στοχεύει στην προώθηση της βαθύτερης κατανόησης και ευαισθητοποίησης σχετικά με τη διαταραχή.

YouTube video

Τι είναι η σχιζοειδής διαταραχή προσωπικότητας από ψυχαναλυτική άποψη

Από ψυχαναλυτική άποψη, η σχιζοειδής διαταραχή προσωπικότητας γίνεται κατανοητή ως ένα σύνθετο και βαθιά ριζωμένο πρότυπο σχέσης με τον εαυτό μας και τους άλλους. Η ψυχανάλυση, όπως αναπτύχθηκε από τον Σίγκμουντ Φρόιντ και επεκτάθηκε από μεταγενέστερους θεωρητικούς, εμβαθύνει στο ασυνείδητο μυαλό και στις εμπειρίες της πρώιμης παιδικής ηλικίας για να κατανοήσει την ανάπτυξη της προσωπικότητας.

Αυτή θεωρείται συχνά ότι προέρχεται από διαταραχές ή ελλείψεις στην πρώιμη ψυχοκοινωνική ανάπτυξη, ιδίως στην ανάπτυξη συναισθηματικών δεσμών και προσκολλήσεων. Τα άτομα μπορεί να έχουν βιώσει έλλειψη επαρκούς συναισθηματικής προσαρμογής ή ανταπόκρισης από τους γονείς κατά τη διάρκεια κρίσιμων σταδίων της ανάπτυξης.

Βασικά χαρακτηριστικά της διαταραχής από ψυχαναλυτική άποψη είναι η συναισθηματική αποστασιοποίηση και η προτίμηση για μοναχικές δραστηριότητες.

Τι είναι η σχιζοειδής διαταραχή προσωπικότητας

Η σχιζοειδής διαταραχή προσωπικότητας, όπως εμβαθύνουμε, είναι μια κατάσταση ψυχικής υγείας που χαρακτηρίζεται κυρίως από ένα διάχυτο μοτίβο απομάκρυνσης από τις κοινωνικές σχέσεις και ένα περιορισμένο εύρος συναισθηματικής έκφρασης. Η διαταραχή αυτή εκδηλώνεται με συμπτώματα όπως η έλλειψη ενδιαφέροντος για τη δημιουργία προσωπικών σχέσεων και η δυσκολία έκφρασης συναισθημάτων. Τα άτομα με σχιζοειδή διαταραχή προσωπικότητας συχνά δομούν τη ζωή τους με στόχο την ελαχιστοποίηση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης.

Τα συμπτώματα αυτά αρχίζουν συνήθως στην πρώιμη ενήλικη ζωή και επηρεάζουν διάφορες πτυχές της ζωής, όπως το σχολείο, την εργασία και τις κοινωνικές καταστάσεις. Παρά τις προκλήσεις, ένα καλά δομημένο σχέδιο θεραπείας μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση των συμπτωμάτων. Αυτό συνήθως περιλαμβάνει ατομική ή ομαδική θεραπεία, διαχείριση φαρμακευτικής αγωγής και στρατηγικές αυτοφροντίδας.

Σχιζοειδής διαταραχή προσωπικότητας και σχέσεις

Συχνά παρεξηγημένη, η σχιζοειδής διαταραχή προσωπικότητας είναι μια σύνθετη κατάσταση ψυχικής υγείας που επηρεάζει σημαντικά την ικανότητα του ατόμου να δημιουργεί και να διατηρεί σχέσεις. Τα άτομα με αυτή την διαταραχή συχνά εμφανίζονται αποστασιοποιημένα και δεν ανταποκρίνονται, καθιστώντας τις σχέσεις και τις συναισθηματικές συνδέσεις δύσκολες.

Ο ορισμός της σχιζοειδούς διαταραχής προσωπικότητας περιλαμβάνει ένα περιορισμένο εύρος συναισθηματικής έκφρασης, που οδηγεί σε αντιλήψεις αδιαφορίας ή αποστασιοποίησης. Παρά την πολυπλοκότητά της, οι βασικές πληροφορίες μπορούν να βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση της διαταραχής.

Κοινωνικές επιπτώσεις της σχιζοειδούς διαταραχής

Αυτή η κατάσταση ψυχικής υγείας επηρεάζει τις κοινωνικές σχέσεις, οδηγώντας συχνά σε κοινωνική απομόνωση και μειωμένη ποιότητα ζωής.

Ο κοινωνικός αντίκτυπος είναι σημαντικός, καθώς τα άτομα που πλήττονται μπορεί να δυσκολεύονται να διατηρήσουν την εργασία τους ή να συνεισφέρουν στις δραστηριότητες της κοινότητας. Το στοιχείο κληρονομικότητας της σχιζοειδούς διαταραχής προσωπικότητας υποδηλώνει ότι μπορεί επίσης να επηρεαστεί η οικογενειακή δυναμική, γεγονός που ενισχύει τον κοινωνικό αντίκτυπό της.

Η αύξηση της ευαισθητοποίησης και της κατανόησης της σχιζοειδούς διαταραχής της προσωπικότητας, του επιπολασμού της και των επιπτώσεών της, είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της ενσυναίσθησης και την υποστήριξη των ατόμων που πάσχουν ώστε να ζήσουν μια ικανοποιητική ζωή, βελτιώνοντας τη συνολική ψυχική υγεία της κοινωνίας.

Κριτήρια διάγνωσης σύμφωνα με το DSM-5

Σύμφωνα με το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών, (DSM-5), τα κύρια κριτήρια για τη διάγνωση της σχιζοειδούς διαταραχής προσωπικότητας περιστρέφονται γύρω από ένα μόνιμο πρότυπο κοινωνικής αποστασιοποίησης και ένα περιορισμένο εύρος συναισθηματικής έκφρασης.

Αυτή η κατάσταση ψυχικής υγείας ορίζεται από την έλλειψη επιθυμίας του ατόμου για κοινωνική αλληλεπίδραση, την προτίμηση για μοναχικές δραστηριότητες και την περιορισμένη συναισθηματική ανταπόκριση.

Το διαγνωστικό και στατιστικό εγχειρίδιο των ψυχικών διαταραχών περιγράφει αυτά τα κριτήρια, τονίζοντας τη διαρκή και διάχυτη φύση αυτών των συμπεριφορών. Το εγχειρίδιο ορίζει επίσης ότι τα συμπτώματα πρέπει να αρχίζουν από την πρώιμη ενηλικίωση.

Κοινές παρανοήσεις σχετικά με τη σχιζοειδής διαταραχή προσωπικότητας

Για την καλύτερη κατανόηση της σχιζοειδούς διαταραχής προσωπικότητας, είναι σημαντικό να καταρρίψουμε ορισμένες κοινές παρανοήσεις που περιβάλλουν αυτή την πολύπλοκη κατάσταση.

Πολλοί συγχέουν αυτή την κατάσταση με μια απλή επιθυμία για κοινωνική απομόνωση ή με έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων. Ωστόσο, είναι κάτι περισσότερο από μια απλή αδιαφορία ή μια προτίμηση για μοναχικές δραστηριότητες.

Τα άτομα με αυτή την διαταραχή δεν έχουν απαραίτητα έλλειψη ενσυναίσθησης ή κατανόησης των συναισθημάτων των άλλων, αλλά μάλλον δυσκολεύονται να εκφράσουν τα δικά τους συναισθήματα.

Η διαταραχή δεν οδηγεί εγγενώς σε πλήρη απομόνωση, καθώς τα άτομα μπορεί να εξακολουθούν να αλληλεπιδρούν ενώ ασκούν μοναχικές δραστηριότητες.

Γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες

Η γενετική προδιάθεση και οι περιβαλλοντικές επιδράσεις διαδραματίζουν αναπόσπαστο ρόλο στην ανάπτυξη της σχιζοειδούς διαταραχής προσωπικότητας.

Μια βαθύτερη έρευνα της σχιζοειδούς διαταραχής αποκαλύπτει ότι γενετικοί παράγοντες μπορεί να καταστήσουν ένα άτομο ευάλωτο, ειδικά αν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό τέτοιων διαταραχών. Ταυτόχρονα, περιβαλλοντικά στοιχεία, όπως η ψυχρή ή αμελής ανατροφή από τους γονείς, μπορούν να διαταράξουν την αναπτυξιακή διαδικασία, μεταβάλλοντας τα πρότυπα σκέψης και την ανθρώπινη συμπεριφορά.

Ως εκ τούτου, η διαταραχή της προσωπικότητας είναι ένας τομέας της ψυχικής υγείας που καταδεικνύει σαφώς τη διαπλοκή γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των ατόμων που επηρεάζονται, είναι σημαντικό να εκτιμήσουμε αυτή την αλληλεπίδραση, χρησιμοποιώντας την για να καθοδηγήσουμε τις θεραπευτικές στρατηγικές.

Οι στοχευμένες παρεμβάσεις μπορούν στη συνέχεια να μετριάσουν τις επιπτώσεις της διαταραχής, προωθώντας τη βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων και της συναισθηματικής έκφρασης.

Συμπτώματα και χαρακτηριστικά της σχιζοειδούς διαταραχής προσωπικότητας

Τα ξεχωριστά συμπτώματα και χαρακτηριστικά της σχιζοειδούς διαταραχής προσωπικότητας περιλαμβάνουν μια σειρά συμπεριφορών που επικεντρώνονται κυρίως στην κοινωνική απομόνωση και τη συναισθηματική αποστασιοποίηση. Τα άτομα με αυτή τη διαταραχή συχνά επιδεικνύουν αδιαφορία για τον έπαινο ή την κριτική και δυσκολεύονται να εκφράσουν συναισθήματα.

Αυτά τα συμπτώματα και χαρακτηριστικά εκδηλώνονται γενικά σε κοινωνικές καταστάσεις, όπου το άτομο μπορεί να εμφανίζεται απόμακρο ή συναισθηματικά αποστασιοποιημένο. Παρουσιάζουν έλλειψη ενδιαφέροντος για τη δημιουργία σχέσεων και συχνά προτιμούν μοναχικές δραστηριότητες.

Ένα καθοριστικό χαρακτηριστικό της σχιζοειδούς διαταραχής προσωπικότητας είναι ένα διάχυτο πρότυπο απομάκρυνσης από τις κοινωνικές σχέσεις και ένα περιορισμένο εύρος συναισθηματικής έκφρασης.

YouTube video

Διάγνωση της σχιζοειδούς διαταραχής προσωπικότητας

Συχνά, η διάγνωση της σχιζοειδούς διαταραχής προσωπικότητας απαιτεί μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση από επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Η αξιολόγηση αυτή περιλαμβάνει διεξοδικές συνεντεύξεις και αξιολόγηση του ιατρικού και ψυχιατρικού ιστορικού του ατόμου.

Η διαταραχή αυτή χαρακτηρίζεται κυρίως από έλλειψη ενδιαφέροντος για κοινωνικές σχέσεις, περιορισμένο εύρος συναισθηματικής έκφρασης και τάση για μοναχικό τρόπο ζωής. Οι κοινωνικές δεξιότητες του ατόμου και οι σχέσεις του με τους άλλους είναι κρίσιμοι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη στη διάγνωση.

Οι ψυχοθεραπευτές χρησιμοποιούν συχνά το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών ως οδηγό για τη διάγνωση. Ωστόσο, η διάγνωση της είναι πολύπλοκη και απαιτεί λεπτή κατανόηση. Η λανθασμένη διάγνωση μπορεί να οδηγήσει σε ακατάλληλη θεραπεία, περιπλέκοντας περαιτέρω το ταξίδι του ατόμου στην ψυχική του υγεία.

Τα σημάδια διαταραχών προσωπικότητας στην παιδική ηλικία μπορεί επίσης να παρέχουν πολύτιμες ενδείξεις για τη διάγνωση της. Αυτά τα σημάδια μπορούν να βοηθήσουν τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας να κατανοήσουν καλύτερα την ανάπτυξη του ατόμου και τους πιθανούς υποκείμενους παράγοντες που συμβάλλουν στη διαταραχή.

Μετά τη διάγνωση, η θεραπεία μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες του ατόμου. Η θεραπεία συνήθως επικεντρώνεται στην ενίσχυση των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων και στη διαχείριση των συμπτωμάτων που σχετίζονται με τη διαταραχή.

Προκλήσεις στη διάγνωση, ιδίως στη διαφοροποίηση από παρόμοιες διαταραχές

Παρόλο που η διάγνωση της σχιζοειδούς διαταραχής προσωπικότητας είναι συχνά πολύπλοκη και πολύπλευρη, μία από τις πιο δύσκολες πτυχές είναι η διαφοροποίησή της από παρόμοιες διαταραχές λόγω παρεμφερών συμπτωμάτων. Η κατανόηση της σχιζοειδούς διαταραχής απαιτεί προσεκτική αξιολόγηση για την αποφυγή λανθασμένης διάγνωσης.

Η σχιζοειδής διαταραχή προσωπικότητας μοιράζεται παρόμοια συμπτώματα με τη σχιζοφρένεια, τις διαταραχές του φάσματος του αυτισμού και τη σχιζοτυπική διαταραχή προσωπικότητας, γεγονός που περιπλέκει τη διαδικασία διαφοροποίησης. Η συννοσηρότητα με άλλες διαταραχές προσωπικότητας μπορεί να περιπλέξει περαιτέρω τη διαδικασία.

Συνεπώς, η πλήρης κατανόηση της διαταραχής και μια καλά δομημένη προσέγγιση διαφορικής διάγνωσης είναι απαραίτητες για τον ακριβή εντοπισμό και την αποτελεσματική διαχείριση της διαταραχής.

Ζώντας με σχιζοειδή διαταραχή προσωπικότητας

Η εμπειρία της ζωής με τη σχιζοειδή διαταραχή προσωπικότητας παρουσιάζει μοναδικές προκλήσεις και απαιτήσεις, δεδομένης της διάχυτης απομάκρυνσης από τις κοινωνικές σχέσεις και της περιορισμένης συναισθηματικής έκφρασης που είναι εγγενής στη διαταραχή. Για τα άτομα με σχιζοειδή προσωπικότητα, η αποφυγή των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων μπορεί να αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής.

Λόγω της έμφυτης προτίμησής τους για μοναξιά, μπορεί να βρίσκουν ευχαρίστηση σε λίγες δραστηριότητες, προτιμώντας συχνά τη δική τους παρέα από τις σχέσεις με άλλους ανθρώπους.

Οι μοναδικές προκλήσεις που παρουσιάζει η διαταραχή απαιτούν κατανόηση, συμπόνια και προσαρμοσμένες στρατηγικές υποστήριξης για την προώθηση της ευημερίας των ατόμων που ζουν με τη διαταραχή.

Η σημασία της ψυχοθεραπείας στη διαχείριση της σχιζοειδούς διαταραχής προσωπικότητας

Η ψυχοθεραπεία μπορεί να αποτελέσει πολύτιμη και υποστηρικτική παρέμβαση για τα άτομα με σχιζοειδή διαταραχή προσωπικότητας. Ενώ οι διαταραχές προσωπικότητας, συμπεριλαμβανομένης της σχιζοειδούς, συχνά παρουσιάζουν επίμονα και μακροχρόνια πρότυπα συμπεριφοράς, η ψυχοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να αναπτύξουν διορατικότητα, δεξιότητες αντιμετώπισης και στρατηγικές για βελτιωμένη λειτουργικότητα.

Τα άτομα με αυτή την διαταραχή συχνά δυσκολεύονται να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν στενές σχέσεις. Η ψυχοθεραπεία παρέχει ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον όπου μπορεί να αναπτυχθεί μια θεραπευτική σχέση, επιτρέποντας στο άτομο να βιώσει μια θετική και εμπιστευτική σύνδεση.

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της σχιζοειδούς διαταραχής προσωπικότητας είναι η συναισθηματική αποστασιοποίηση. Η ψυχοθεραπεία, ιδιαίτερα οι ψυχοδυναμικές προσεγγίσεις, ενθαρρύνει τα άτομα να εξερευνήσουν και να κατανοήσουν τα συναισθήματά τους σε έναν χώρο χωρίς επικρίσεις. Αυτή η εξερεύνηση μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να συνδεθούν με τα συναισθήματά τους και να τα εκφράσουν πιο αποτελεσματικά.

Η εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες στο θεραπευτικό πλαίσιο μπορεί να είναι ευεργετική για τα άτομα με σχιζοειδής διαταραχή προσωπικότητας. Οι ψυχοθεραπευτές μπορούν να βοηθήσουν τους πελάτες να εξασκήσουν και να βελτιώσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες, διευκολύνοντας την πλοήγηση σε κοινωνικές καταστάσεις και τη δημιουργία συνδέσεων με τους άλλους.

Επίσης τα άτομα μπορεί να εμπλακούν σε συμπεριφορές αποφυγής ως τρόπο αντιμετώπισης της δυσφορίας σε κοινωνικές καταστάσεις. Η ψυχοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση αυτών των μοτίβων αποφυγής, αυξάνοντας σταδιακά το επίπεδο άνεσης του ατόμου στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις.
Η ψυχοθεραπεία παρέχει στα άτομα μια πλατφόρμα για να εργαστούν στη βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Το να μάθουν να εκφράζουν τις σκέψεις και τα συναισθήματα πιο ανοιχτά μπορεί να συμβάλει σε καλύτερες διαπροσωπικές σχέσεις.

Οι ψυχοθεραπευτές μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα να θέσουν ρεαλιστικούς και εφικτούς στόχους για προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη. Η διάσπαση των μεγαλύτερων στόχων σε διαχειρίσιμα βήματα μπορεί να κάνει την πρόοδο πιο απτή και εφικτή.

Οι γνωσιακές-συμπεριφορικές προσεγγίσεις μπορούν να είναι αποτελεσματικές στην αντιμετώπιση των αρνητικών μοτίβων σκέψης που σχετίζονται με την σχιζοειδή διαταραχή προσωπικότητας. Με την αμφισβήτηση και την αναδιαμόρφωση της διαστρεβλωμένης σκέψης, τα άτομα μπορούν να αναπτύξουν πιο ισορροπημένες και ρεαλιστικές προοπτικές.

Η ανάπτυξη της αυτογνωσίας αποτελεί βασική πτυχή της ψυχοθεραπείας. Τα άτομα με σχιζοειδή διαταραχή προσωπικότητας μπορούν να επωφεληθούν από την απόκτηση βαθύτερης κατανόησης των δικών τους διαδικασιών σκέψης, συμπεριφορών και του αντίκτυπου που μπορεί να έχουν στις σχέσεις.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η πρόοδος στη θεραπεία μπορεί να είναι σταδιακή, και τα άτομα με μπορεί αρχικά να βρουν τη θεραπευτική διαδικασία προκλητική λόγω της χαρακτηριστικής τάσης τους για συναισθηματική αποστασιοποίηση. Ωστόσο, με τη σωστή θεραπευτική προσέγγιση και έναν αφοσιωμένο θεραπευτή, τα άτομα με σχιζοειδή διαταραχή προσωπικότητας μπορούν να βιώσουν ουσιαστικές βελτιώσεις στη συναισθηματική τους ευημερία και την κοινωνική τους λειτουργικότητα.

Επικοινωνία με τον ψυχολόγο ψυχοθεραπευτή

Αναγνωρίζουμε ότι κάθε άτομο με σχιζοειδή διαταραχή προσωπικότητας έχει μοναδικές ανάγκες, γι’ αυτό και προσφέρουμε εξατομικευμένες προσεγγίσεις στη θεραπεία και την υποστήριξη. Δέσμευσή μας είναι να παρέχουμε εξατομικευμένη φροντίδα που σέβεται την ξεχωριστή προσωπικότητα και τις συνθήκες κάθε πελάτη. Συνεργαζόμενοι στενά με τους πελάτες, δημιουργούμε ένα υποστηρικτικό θεραπευτικό περιβάλλον που διευκολύνει την ανάπτυξη και την κατανόηση, ενώ παράλληλα τιμά την προτίμησή τους για μοναξιά και ανεξαρτησία.

Η υπηρεσία μας περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση για τον προσδιορισμό των προσωπικών προκλήσεων και των δυνατών σημείων. Με βάση αυτή την αξιολόγηση, σχεδιάζουμε ένα εξατομικευμένο σχέδιο θεραπείας που μπορεί να συνδυάζει ατομική θεραπεία, ανάπτυξη δεξιοτήτων και υποστηρικτικά ομαδικά πλαίσια. Οι ατομικές θεραπευτικές συνεδρίες επικεντρώνονται στην κατανόηση και την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της σχιζοειδούς διαταραχής προσωπικότητας, την ενίσχυση της αυτογνωσίας και την ανάπτυξη κοινωνικών και επαγγελματικών ικανοτήτων με τρόπο που να αισθάνεται ασφαλής και μη παρεμβατικός για το άτομο.

Οι ομάδες υποστήριξης χρησιμεύουν ως μια ήπια εισαγωγή στην κοινωνική δέσμευση, επιτρέποντας στους πελάτες να συνδεθούν με άλλους που μοιράζονται παρόμοιες εμπειρίες. Αυτές οι δομημένες αλλά ευέλικτες προσεγγίσεις διασφαλίζουν ότι κάθε άτομο με σχιζοειδή διαταραχή προσωπικότητας λαμβάνει την εξειδικευμένη υποστήριξη που χρειάζεται για να ευδοκιμήσει τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική του ζωή.

Συμπερασματικά, η σχιζοειδής διαταραχή προσωπικότητας, μια σύνθετη κατάσταση ψυχικής υγείας, απαιτεί βαθιά κατανόηση για την αποτελεσματική διαχείριση και υποστήριξη.
Με τις κατάλληλες γνώσεις και πόρους, τα άτομα που πάσχουν από αυτή τη διαταραχή μπορούν να ζήσουν μια ικανοποιητική ζωή.

 

*Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του άρθρου χωρίς την έγγραφη άδεια του συγγραφέα

Η διαδικασία της ψυχοθεραπείας απαιτεί δέσμευση, αφοσίωση και απευθύνεται μόνο σε όσους βλέπουν σοβαρά οτι χρειάζεται να αλλάξουν τη ζωή τους. Αν σκέφτεστε να ξεκινήσετε αυτό το ταξίδι, καλέστε με στο 211 71 51 801 για να κλείσετε ένα ραντεβού και να δούμε μαζί πώς μπορώ να σας βοηθήσω.

Μιχάλης Πατεράκης
Ψυχολόγος Ψυχοθεραπευτής
University of Indianapolis University of Middlesex
Καρνεάδου 37, Κολωνάκι (δίπλα στον Ευαγγελισμό)
Δέχομαι κατόπιν ραντεβού
Τηλ: 211 7151 801
www.psychotherapy.net.gr
www.mixalispaterakis.gr