Επικοινωνήστε μαζί μας

Η Ταύτιση Με Τον Επιτιθέμενο

Χρόνος Ανάγνωσης: < 1 Λεπτό

Μηχανισμός αμυνας που περιέγραψε η Anna Freud: το υποκείμενο που βρίσκεται αντιμέτωπο με έναν εξωτερικό κίνδυνο, ταυτίζεται με τον επιτιθέμενο είτε υιοθετώντας την επίθεση αυτη καθαυτή, είτε μιμούμενος το παρουσιαστικό ή τη νοοτροπία του επιτιθέμενου είτε, υιοθετώντας ορισμένα σύμβολα δύναμης, τα εμβλήματα εξουσίας του επιτιθέμενου.

YouTube video