Επικοινωνήστε μαζί μας

Η Έννοια Της Ψυχικής Σύγκρουσης

Χρόνος Ανάγνωσης: < 1 Λεπτό

Στην ψυχαναλυση γίνεται λόγος για σύγκρουση, οταν στο εσωτερικό του υποκειμενου αντιτάσσονται αντιθετικές απαιτήσεις. Η σύγκρουση μπορει να ειναι έκδηλη (ανάμεσα σε επιθυμία και μια ηθική απαίτηση για παράδειγμα ή μεταξύ δύο αντίθετων συναισθημάτων) ή μπορει να ειναι λανθάνουσα. Η λανθάνουσα μπορει να εκφραστεί παραμορφωμένη στο εσωτερικό της έκδηλης σύγκρουσης και να εκδηλωθεί κυρίως μεσω του σχηματισμού συμπτωμάτων, διαταραχών της συμπεριφοράς, του χαρακτήρα, κτλ.

YouTube video