Επικοινωνήστε μαζί μας

Επηρεάζοντας θετικά την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση του συντρόφου μας

Επηρεάζοντας θετικά την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση του συντρόφου μας
Χρόνος Ανάγνωσης: 8 Λεπτά Η χαμηλή αυτοεκτίμηση μπορεί να έχει βαθύ αντίκτυπο στη δυναμική μιας σχέσης, οδηγώντας συχνά σε αισθήματα ανασφάλειας, αμφιβολίας και δυστυχίας. Ωστόσο, μέσω της ψυχοθεραπείας, μπορούμε να επηρεάσουμε θετικά την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση του συντρόφου.

Παρέχοντας στα άτομα τα απαραίτητα εργαλεία και υποστήριξη, η ψυχοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησής τους, στη βελτίωση της επικοινωνίας, στην ενθάρρυνση της προσωπικής ανάπτυξης, στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και υποστήριξης, στη δημιουργία ενός θετικού περιβάλλοντος, στην προώθηση της αυτοφροντίδας και στην ενίσχυση της οικειότητας. Αυτό το άρθρο διερευνά τις διάφορες πτυχές της ψυχοθεραπείας και πώς μπορούν να συμβάλουν στη συνολική ευημερία και ικανοποίηση και των δύο συντρόφων σε μια σχέση.

Όταν ο ένας σύντροφος έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην σχέση. Ωστόσο, η ψυχοθεραπεία προσφέρει βοήθεια παρέχοντας στα άτομα την απαραίτητη καθοδήγηση και υποστήριξη για την αντιμετώπιση και την υπέρβαση αυτών των προκλήσεων.

Ενισχύοντας την αυτοεκτίμηση, βελτιώνοντας την επικοινωνία και ενθαρρύνοντας την προσωπική ανάπτυξη, η ψυχοθεραπεία θέτει τα θεμέλια για μια πιο υγιή και ικανοποιητική σχέση. Επιπλέον, συμβάλλει στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και υποστήριξης, δημιουργεί ένα θετικό περιβάλλον, προωθεί την αυτοφροντίδα και ενισχύει την οικειότητα, συμβάλλοντας τελικά στη συνολική δύναμη και ευτυχία της σχέσης.

Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης

Έρευνες έχουν δείξει ότι η ψυχοθεραπεία μπορεί να ενισχύσει την αυτοεκτίμηση ενός ατόμου, η οποία μπορεί να έχει βαθύ αντίκτυπο στις σχέσεις του, καθώς ενισχύει την αίσθηση της προσωπικής αξίας και αυτοπεποίθησης που επηρεάζει θετικά τις αλληλεπιδράσεις του με τον σύντροφό του.

Ένας τρόπος με τον οποίο η ψυχοθεραπεία συμβάλλει στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης είναι να βοηθήσει τα άτομα να ξεπεράσουν την αμφισβήτηση για τον εαυτό τους. Μέσω της θεραπείας, τα άτομα μπορούν να διερευνήσουν τις βαθύτερες αιτίες της αμφισβήτησης και να μάθουν στρατηγικές για να αναδιαμορφώσουν τις αρνητικές σκέψεις τους. Αποκτώντας εικόνα των μοτίβων σκέψης τους και αντικαθιστώντας τις αυτοκριτικές σκέψεις με πιο ρεαλιστικές και θετικές, τα άτομα μπορούν σταδιακά να οικοδομήσουν μια ισχυρότερη αίσθηση του εαυτού τους και να αυξήσουν την εμπιστοσύνη τους στις ικανότητές τους.

Μια άλλη πτυχή της αυτοεκτίμησης με την οποία ασχολείται η ψυχοθεραπεία είναι η ανάπτυξη της αυτοαποδοχής. Η θεραπεία παρέχει έναν ασφαλή και μη επικριτικό χώρο για τα άτομα να εξερευνήσουν και να κατανοήσουν τις δυνάμεις, τις αδυναμίες και τους περιορισμούς τους. Ενθαρρύνει τον αναστοχασμό και την αυτοσυμπόνια, επιτρέποντας στα άτομα να αποδεχτούν τον εαυτό τους όπως είναι. Αυτή η αποδοχή προάγει μια υγιέστερη εικόνα του εαυτού και μειώνει την ανάγκη για εξωτερική επικύρωση, οδηγώντας σε μεγαλύτερη αίσθηση αυτοεκτίμησης.

Η καλλιέργεια της αυτοεκτίμησης είναι μια άλλη σημαντική πτυχή της αυτοεκτίμησης που μπορεί να ενισχυθεί μέσω της ψυχοθεραπείας. Οι θεραπευτές εργάζονται με τα άτομα για να εντοπίσουν τις αξίες, τα ενδιαφέροντα και τα δυνατά τους σημεία, βοηθώντας τα να αναγνωρίσουν τις μοναδικές τους ιδιότητες και συνεισφορές. Εστιάζοντας στα θετικά τους χαρακτηριστικά, τα άτομα μπορούν να αναπτύξουν μια ισχυρότερη αίσθηση αυτοεκτίμησης και να νιώσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για τις ικανότητές τους.

Η ψυχοθεραπεία παίζει επίσης καθοριστικό ρόλο στην οικοδόμηση της αυτοπεποίθησης. Οι θεραπευτές βοηθούν τα άτομα να εντοπίσουν και να αμφισβητήσουν τις περιοριστικές πεποιθήσεις και τις αρνητικές αντιλήψεις τους. Μέσω διαφόρων τεχνικών, όπως η γνωστική αναδιάρθρωση, τα άτομα μπορούν σταδιακά να αναπτύξουν μια πιο θετική και ρεαλιστική εικόνα του εαυτού τους.

Βελτίωση της επικοινωνίας

Η βελτίωση της ποιότητας της επικοινωνίας μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της διαπροσωπικής δυναμικής μέσα σε μια σχέση.

Μια βασική πτυχή της αποτελεσματικής επικοινωνίας είναι η ενεργητική ακρόαση. Η ενεργητική ακρόαση περιλαμβάνει όχι μόνο την ακρόαση των λέξεων που λέγονται, αλλά και την προσοχή στον τόνο, τη γλώσσα του σώματος και τα συναισθήματα του ομιλητή. Όταν οι σύντροφοι ακούνε ενεργά ο ένας τον άλλον, επιδεικνύουν σεβασμό και επικύρωση, γεγονός που μπορεί να ενισχύσει την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση του ομιλητή.

Με την ενεργή ακρόαση, οι συνεργάτες δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου και τα δύο άτομα αισθάνονται ότι ακούγονται και κατανοούνται, ενισχύοντας την αίσθηση της σύνδεσης και της οικειότητας.

Οι μη λεκτικές ενδείξεις παίζουν επίσης καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση της επικοινωνίας και στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης. Οι μη λεκτικές ενδείξεις, όπως η οπτική επαφή, οι εκφράσεις του προσώπου και η γλώσσα του σώματος, μπορούν να μεταδώσουν ενσυναίσθηση, ενδιαφέρον και κατανόηση. Με τη χρήση θετικών μη λεκτικών ενδείξεων, οι σύντροφοι μπορούν να ενισχύσουν την υποστήριξη και την επικύρωση του άλλου, γεγονός που μπορεί να ενισχύσει την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους.

Οι συγκρούσεις είναι αναπόφευκτες σε κάθε σχέση, αλλά ο τρόπος με τον οποίο οι σύντροφοι χειρίζονται τις συγκρούσεις μπορεί είτε να ενισχύσει είτε να αποδυναμώσει την αυτοεκτίμησή τους. Με την εξάσκηση σε υγιείς στρατηγικές επίλυσης συγκρούσεων, όπως η ενεργητική ακρόαση, ο συμβιβασμός και η εξεύρεση λύσεων, οι σύντροφοι μπορούν να διατηρήσουν μια αίσθηση σεβασμού και αξιοπρέπειας, η οποία μπορεί να επηρεάσει θετικά την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους.

Η βελτίωση της επικοινωνίας μέσα σε μια σχέση είναι ζωτικής σημασίας για τη θετική επίδραση στην αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση του συντρόφου. Η ενεργητική ακρόαση, οι μη λεκτικές ενδείξεις, οι δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων, η οικοδόμηση ενσυναίσθησης και η αποτελεσματική ανατροφοδότηση είναι όλα σημαντικά στοιχεία για τη βελτίωση της επικοινωνίας. Με την ενσωμάτωση αυτών των στοιχείων, οι σύντροφοι μπορούν να δημιουργήσουν ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον όπου και τα δύο άτομα αισθάνονται ότι εκτιμώνται και κατανοούνται.

Ενθάρρυνση της προσωπικής ανάπτυξης

Η ενθάρρυνση της προσωπικής ανάπτυξης μέσα σε μια σχέση μπορεί να συμβάλει στη συνολική ευημερία και των δύο συντρόφων.

Ο καθορισμός στόχων είναι μια ουσιαστική πτυχή της προσωπικής ανάπτυξης, καθώς επιτρέπει στα άτομα να έχουν μια αίσθηση κατεύθυνσης και σκοπού. Θέτοντας ρεαλιστικούς και εφικτούς στόχους, το ζευγάρι μπορεί να εργαστεί για την αυτοβελτίωση και να νιώσει μια αίσθηση ολοκλήρωσης όταν πετύχει τους στόχους τους. Αυτό όχι μόνο ενισχύει την αυτοεκτίμησή τους αλλά και την εμπιστοσύνη τους στις ικανότητές τους.

Επιπλέον, η ανάπτυξη των δυνατών σημείων είναι ένας άλλος σημαντικός παράγοντας για την προσωπική ανάπτυξη. Ετσι μπορούν να εντοπίσουν τα μοναδικά τους ταλέντα και δεξιότητες και να επικεντρωθούν στην τελειοποίησή τους. Αυτό όχι μόνο φέρνει μια αίσθηση πληρότητας, αλλά επιτρέπει επίσης στα άτομα να συμβάλλουν θετικά στη σχέση τους. Αναγνωρίζοντας και εκτιμώντας ο ένας τα δυνατά σημεία του άλλου, οι σύντροφοι μπορούν να δημιουργήσουν ένα υποστηρικτικό και ενθαρρυντικό περιβάλλον που προωθεί την προσωπική ανάπτυξη.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αναζήτηση επαγγελματικής βοήθειας μπορεί να είναι επωφελής για την προσωπική ανάπτυξη. Οι θεραπευτές ή οι σύμβουλοι μπορούν να παρέχουν καθοδήγηση και υποστήριξη για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και την εξερεύνηση των δυνατοτήτων του ατόμου. Μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα να αποκαλύψουν κρυμμένα ταλέντα, να αντιμετωπίσουν υποκείμενα ζητήματα και να αναπτύξουν στρατηγικές για προσωπική ανάπτυξη.

Τέλος, η υιοθέτηση νέων προκλήσεων αποτελεί θεμελιώδη πτυχή της προσωπικής ανάπτυξης. Το να βγαίνει κανείς από τη ζώνη άνεσής του και να αναλαμβάνει νέες εμπειρίες επιτρέπει στα άτομα να μαθαίνουν και να αναπτύσσονται. Ενθαρρύνει την αυτοπεποίθηση, την προσαρμοστικότητα και την ανθεκτικότητα, τα οποία είναι όλα βασικά χαρακτηριστικά για την προσωπική ανάπτυξη μέσα σε μια σχέση.

Δημιουργία ενός θετικού περιβάλλοντος

Η δημιουργία ενός θετικού περιβάλλοντος σε μια σχέση περιλαμβάνει την οικοδόμηση μιας υποστηρικτικής και περιποιητικής ατμόσφαιρας που προάγει τη συναισθηματική ευημερία και την αίσθηση ασφάλειας και εμπιστοσύνης.

Η καλλιέργεια της θετικότητας είναι απαραίτητη για τη δημιουργία αυτού του περιβάλλοντος, καθώς περιλαμβάνει την εστίαση στις θετικές πτυχές του συντρόφου και της σχέσης. Δίνοντας έμφαση στα δυνατά τους σημεία και τα επιτεύγματά τους, οι σύντροφοι μπορούν να να ενισχύσουν την αυτοεκτίμησή τους. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω λεκτικών επιβεβαιώσεων, όπως η έκφραση εκτίμησης και θαυμασμού για τις ιδιότητες και τις πράξεις του άλλου.

Επιπλέον, η αισιοδοξία είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία ενός θετικού περιβάλλοντος. Με την ενθάρρυνση μιας θετικής προοπτικής για τη ζωή και την αντιμετώπιση των προκλήσεων με θετική νοοτροπία, το ζευγάρι μπορεί να βοηθήσει ο ένας τον άλλον να αναπτύξει ανθεκτικότητα και εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους.

Η προώθηση της αυτοαποδοχής είναι μια άλλη σημαντική πτυχή της δημιουργίας ενός θετικού περιβάλλοντος. Αποδεχόμενοι και αγκαλιάζοντας ο ένας τα ελαττώματα και τις ατέλειες του άλλου, οι σύντροφοι μπορούν να δημιουργήσουν έναν ασφαλή χώρο για ανοιχτή επικοινωνία. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί ακούγοντας ενεργά ο ένας τις ανησυχίες του άλλου και επικυρώνοντας τα συναισθήματά τους χωρίς κριτική. Με την προώθηση της συναισθηματικής ευημερίας, οι σύντροφοι μπορούν να δώσουν προτεραιότητα στην αυτοφροντίδα και να υποστηρίξουν ο ένας την ψυχική και συναισθηματική υγεία του άλλου. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την ενασχόληση με δραστηριότητες που προάγουν τη χαλάρωση και τη μείωση του στρες, όπως η εξάσκηση της ενσυνειδητότητας ή η ενασχόληση με κάποιο χόμπι.

Τέλος, η ενθάρρυνση της έκφρασης είναι απαραίτητη για την καλλιέργεια ενός θετικού περιβάλλοντος. Επιτρέποντας στους συντρόφους να εκφράζουν ελεύθερα τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις επιθυμίες τους, μπορούν να αισθάνονται ότι ακούγονται και εκτιμώνται στη σχέση. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ενεργητικής επικοινωνίας και της δημιουργίας ενός χώρου όπου και οι δύο σύντροφοι αισθάνονται άνετα να εκφράζονται χωρίς το φόβο της κρίσης ή της απόρριψης.

Προώθηση της αυτοφροντίδας

Η προώθηση της αυτοφροντίδας μέσα σε μια σχέση περιλαμβάνει την ιεράρχηση και την ενεργή συμμετοχή σε δραστηριότητες που ενισχύουν τη σωματική, νοητική και συναισθηματική ευεξία του ατόμου, συμβάλλοντας τελικά σε μια πιο υγιή και πιο ικανοποιητική συνεργασία.

Η διαχείριση του άγχους αποτελεί ουσιαστική πτυχή της αυτοφροντίδας, καθώς επιτρέπει στα άτομα να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις πιέσεις και τις προκλήσεις που μπορεί να προκύψουν στην καθημερινή τους ζωή. Με την ανάπτυξη υγιεινών συνηθειών, όπως η τακτική άσκηση, ο επαρκής ύπνος και η ισορροπημένη διατροφή, τα άτομα μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα το άγχος και να βελτιώσουν τη συνολική τους ευεξία. Η ενασχόληση με πρακτικές ενσυνειδητότητας, όπως ο διαλογισμός ή οι ασκήσεις βαθιάς αναπνοής, μπορεί επίσης να προάγει τη συναισθηματική ευημερία αυξάνοντας την αυτογνωσία και μειώνοντας το άγχος και τα αρνητικά συναισθήματα.

Ενίσχυση της οικειότητας

Η ενίσχυση της οικειότητας σε μια σχέση περιλαμβάνει την προώθηση μιας βαθιάς συναισθηματικής σύνδεσης και την ανάπτυξη μιας αίσθησης εμπιστοσύνης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μια πιο ικανοποιητική και υγιή σχέση.

Η συναισθηματική ευαλωτότητα αποτελεί βασική πτυχή της οικειότητας, καθώς επιτρέπει στους συντρόφους να ανοιχτούν και να μοιραστούν τις αληθινές σκέψεις, τα συναισθήματα και τις επιθυμίες τους ο ένας με τον άλλον. Αυτή η ευαλωτότητα δημιουργεί έναν ασφαλή χώρο για τους δύο συντρόφους να είναι αυθεντικοί και γνήσιοι, προωθώντας βαθύτερη κατανόηση και σύνδεση μεταξύ τους. Για να ενισχύσουν τη συναισθηματική ευαλωτότητα, τα ζευγάρια μπορούν να συμμετέχουν σε ασκήσεις οικειότητας, όπως το να μοιράζονται μεταξύ τους τους φόβους, τα όνειρα και τις ανασφάλειές τους. Αυτές οι ασκήσεις ενθαρρύνουν την ανοιχτή και ειλικρινή επικοινωνία, επιτρέποντας στους συντρόφους να αισθάνονται ότι ακούγονται, κατανοούνται και υποστηρίζονται.

Η οικοδόμηση συναισθηματικής σύνδεσης είναι μια άλλη σημαντική πτυχή της ενίσχυσης της οικειότητας. Αυτό περιλαμβάνει την ενεργή ακρόαση του άλλου, την επίδειξη ενσυναίσθησης και τη συναισθηματική διαθεσιμότητα. Συμμετέχοντας ενεργά σε συζητήσεις και δείχνοντας ενδιαφέρον για τη ζωή του άλλου, οι σύντροφοι μπορούν να ενισχύσουν τον συναισθηματικό τους δεσμό και να δημιουργήσουν μια βαθύτερη αίσθηση σύνδεσης.

Επιπλέον, η ενίσχυση της σωματικής οικειότητας μπορεί επίσης να συμβάλει στη συνολική ικανοποίηση της σχέσης. Το σωματικό άγγιγμα, όπως το κράτημα του χεριού, οι αγκαλιές και τα φιλιά, απελευθερώνει ωκυτοκίνη, μια ορμόνη που προάγει το αίσθημα της εγγύτητας και του δεσμού. Η εμπλοκή σε τακτική σωματική οικειότητα μπορεί να βοηθήσει τους συντρόφους να αισθάνονται περισσότερο συνδεδεμένοι και αγαπημένοι, ενισχύοντας περαιτέρω τη συνολική αίσθηση οικειότητας.

Η καλλιέργεια της εμπιστοσύνης είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση της οικειότητας σε μια σχέση. Η εμπιστοσύνη είναι το θεμέλιο κάθε υγιούς συνεργασίας και χωρίς αυτήν δεν μπορεί να επιτευχθεί αληθινή οικειότητα. Οι σύντροφοι μπορούν να καλλιεργήσουν την εμπιστοσύνη με το να είναι αξιόπιστοι, να τηρούν τις υποσχέσεις τους και να είναι διαφανείς μεταξύ τους. Η διαφάνεια, από την άλλη πλευρά, περιλαμβάνει την προθυμία να μοιραστεί κανείς τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις εμπειρίες του χωρίς το φόβο της κρίσης ή της απόρριψης. Δημιουργώντας έναν ασφαλή και μη επικριτικό χώρο ο ένας για τον άλλον, οι σύντροφοι μπορούν να καλλιεργήσουν την αίσθηση της εμπιστοσύνης, επιτρέποντας βαθύτερη συναισθηματική σύνδεση και οικειότητα.

Συχνές ερωτήσεις

Πώς μπορώ να υποστηρίξω την αυτοεκτίμηση του συντρόφου μου χωρίς να υπονομεύσω τη δική μου;

Η οικοδόμηση εμπιστοσύνης είναι ζωτικής σημασίας για τη στήριξη της αυτοεκτίμησης του συντρόφου σας. Ενθαρρύνετε την αυτοφροντίδα, γιορτάστε τα επιτεύγματα, παρέχετε διαβεβαιώσεις και προωθήστε την ανοιχτή επικοινωνία. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να υποστηρίξετε την αυτοεκτίμησή του χωρίς να υπονομεύσετε τη δική σας.

Ποιες είναι ορισμένες αποτελεσματικές στρατηγικές για να βοηθήσω τον σύντροφό μου να ξεπεράσει τα τραύματα του παρελθόντος που επηρεάζουν την αυτοεκτίμησή του;

Η οικοδόμηση εμπιστοσύνης και η ενθάρρυνση της ανοιχτής επικοινωνίας είναι αποτελεσματικές στρατηγικές για να βοηθήσετε τον σύντροφό σας να ξεπεράσει τα τραύματα του παρελθόντος. Η αναζήτηση επαγγελματικής βοήθειας, η εξάσκηση της ενσυναίσθησης και της κατανόησης και η καλλιέργεια ενός θετικού και περιποιητικού περιβάλλοντος μπορεί επίσης να είναι ευεργετική.

Πώς μπορώ να αντιμετωπίσω ανασφάλειες ή προσωπικές αμφιβολίες στον σύντροφό μου χωρίς να προκαλέσω σύγκρουση;

Για να αντιμετωπίσετε τις ανασφάλειες ή τις προσωπικές αμφιβολίες ενός συντρόφου χωρίς να προκαλέσετε σύγκρουση, η οικοδόμηση εμπιστοσύνης είναι ζωτικής σημασίας. Οι αποτελεσματικές τεχνικές επικοινωνίας, η ενθάρρυνση της αυτοκριτικής, η δημιουργία ενός ασφαλούς χώρου και η προώθηση της αυτοφροντίδας μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην ενίσχυση ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος για ανάπτυξη.

Υπάρχουν συνιστώμενες πηγές ή εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης και για τους δύο συντρόφους;

Τα βιβλία αυτοβοήθειας, η διαδικτυακή θεραπεία, οι θετικές επιβεβαιώσεις, οι ασκήσεις ενσυνειδητότητας και οι ομάδες υποστήριξης μπορούν να βοηθήσουν στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης και των δύο συντρόφων. Αυτοί οι πόροι παρέχουν πολύτιμα εργαλεία και τεχνικές για προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη.

Συμπέρασμα

Συμπερασματικά, η ψυχοθεραπεία έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει θετικά την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση ενός συντρόφου, ενισχύοντας έτσι τη δύναμη και την ευτυχία της σχέσης τους.

Επιπλέον, η ψυχοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και υποστήριξης μεταξύ των συντρόφων, στη δημιουργία ενός θετικού περιβάλλοντος για τη σχέση τους, στην προώθηση της αυτοφροντίδας και στην ενίσχυση της οικειότητας.

Με την αντιμετώπιση και την επίλυση των υποκείμενων ζητημάτων που σχετίζονται με τη χαμηλή αυτοεκτίμηση, η ψυχοθεραπεία μπορεί να συμβάλει στη συνολική ευημερία και ικανοποίηση και των δύο συντρόφων, προωθώντας μια πιο υγιή και πιο ικανοποιητική σχέση.

 

Μιχάλης Πατεράκης
Ψυχολόγος Ψυχοθεραπευτής
Δέχομαι κατόπιν ραντεβού
Καρνεάδου 37 Κολωνάκι (δίπλαστον Ευαγγελισμό)
Τηλ: 211 71 51 801
www.mixalispaterakis.gr
www.psychotherapy.net.gr