Επικοινωνήστε μαζί μας

Εμβροντησία Αποσυνδετικού Τύπου. Τί Είναι;

Χρόνος Ανάγνωσης: < 1 Λεπτό

Η εμβροντησια διαγιγνώσκεται οταν παρατηρείται μείωση η απουσία των εκούσιων κινήσεων και της φυσιολογικής απαντητικότητας στα εξωτερικά ερεθίσματα όπως το φως, ο θόρυβος, και η αφή. Το άτομο είναι ξαπλωμένο ή κάθεται, ως επι το πλείστον ακίνητο, για μεγάλες χρονικές περιόδους. Ο λόγος, οι αυθόρμητες και σκόπιμες κινήσεις απουσιάζουν πλήρως ή σχεδόν πλήρως. Μολονότι είναι δυνατό να παρατηρείται κάποιος βαθμός διαταραχης της συνείδησης, ο μυϊκός τόνος, η στάση του σώματος, η αναπνοή και μερικές φορές το άνοιγμα των οφθαλμών και οι συζυγείς κινήσεις των οφθαλμών είναι τέτοιες, ώστε να καθίσταται σαφές οτι το άτομο ούτε κοιμάται ούτε εχει απώλεια συνείδησης.

Τα συμπτώματα είναι τα εξής:

1. εμβροντησια όπως περιγράφεται παραπάνω
2. Απουσία σωματικής ή άλλης ψυχιατρικής διαταραχης η οποία θα μπορούσε να εξηγήσει την εμβροντησία (όπως π.χ κατατονική εμβροντησία, καταθλιπτική εμβροντησία, μανιακή εμβροντησία)
3. Ενδείξεις πρόσφατων ψυχοπιεστικων γεγονότων ή προβλημάτων.

YouTube video