Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαταραχη Στρες Μετά Από Ψυχοτραυματική Εμπειρία

Διαταραχη Στρες Μετά Από Ψυχοτραυματική Εμπειρία
Χρόνος Ανάγνωσης: < 1 Λεπτό

Η διαταραχή αυτή προκύπτει ως καθυστερημένη ή παρατεταμένη αντίδραση προς ψυχοπιεστικό γεγονός ή κατάσταση (μικρής ή μεγάλης διάρκειας) εξαιρετικά απειλητικής ή καταστροφικής φύσεως, που είναι πιθανό να προκαλέσει διάχυτη δυσφορία σχεδόν σε οποιονδήποτε (π.χ φυσικές ή προκαλούμενες από τον άνθρωπο καταστροφές, μάχες, σοβαρό χτύπημα, μαρτυρία βίαιων θανάτων άλλων ή υποβολή του ιδίου του ατόμου σε βασανιστήρια, τρομοκρατική επίθεση, βιασμό ή άλλο έγκλημα).

Προδιαθεσικοί παράγοντες όπως χαρακτηριστικά της προσωπικότητας (π.χ ψυχαναγκαστικά, ασθενικά) ή προηγούμενο ιστορικό νευρωτικής διαταραχης μπορεί να μειώσουν τον ουδό για την ανάπτυξη του συνδρόμου ή να επιβαρύνουν την κλινική του πορεία αλλά δεν είναι ούτε απαραίτητοι ούτε ικανοί για να εξηγήσουν την επέλευση του συνδρόμου.

Ως τυπικά συμπτώματα περιλαμβάνονται τα επεισόδια επανειλημμένης αναβίωσης του ψυχοτραυματισμού υπό μορφή παρεμβλήτων αναμνήσεων (flashback) και συναισθηματικής επιπέδωσης, αποστασιοποίησης από τους άλλους ανθρώπους, απουσίας απαντητικότητας προς το περιβάλλον, ανηδονίας και αποφυγής δραστηριοτήτων και καταστάσεων οι οποίες υπενθυμίζουν τον ψυχοτραυματισμό.

Η διαταραχή χρήζει τακτικής παρακολούθησης από ειδικό ψυχικής υγείας διότι εμφανίζει διακυμάνσεις και σε κάποιες περιπτώσεις οι ασθενείς χρησιμοποιούν το αλκοόλ ή και την υπερβολική χρήση φαρμάκων προκειμένου να αντέξουν και να μειώσουν την ένταση των συναισθημάτων που φέρουν οι τραυματικές αναμνήσεις.

YouTube video