Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαταραχη Πρόωρης Εκσπερμάτισης

Πρόκειται για ανεπάρκεια ελέγχου στην επέλευση της εκσπερμάτισης, σε βαθμό που δεν επιτρέπει την ικανοποίηση και των δυο συντρόφων απο τη σεξουαλικη συνεύρεση. Σε σοβαρές περιπτώσεις η εκσπερματιση μπορει να γίνεται πριν απο την είσοδο του πέους στον κόλπο ή ακόμη και πριν επιτευχθεί η στύση.

Η πρόωρη εκσπερματιση είναι απίθανο να εχει οργανική αιτιολογία, αλλά μπορεί να συμβαίνει ως ψυχολογική αντίδραση σε κάποια οργανική και σεξουαλική διαταραχή, π.χ στην αποτυχία στύσης, ή σε επώδυνη στύση. Στις περισσότερες από τις περιπτώσεις πρόωρης εκσπερμάτισης οι παράγοντες είναι καθαρά ψυχολογικοί και μπορούν να αντιμετωπιστούν με συνειδητοποίηση καί κατανόηση των αιτιών οι οποίες υποκρύπτονται.