Επικοινωνήστε μαζί μας

Αμνησία αποσυνδετικού τύπου

Αμνησία αποσυνδετικού τύπου
Χρόνος Ανάγνωσης: < 1 Λεπτό

Το κύριο χαρακτηριστικό είναι η απώλεια μνήμης συνήθως πρόσφατων γεγονότων, η οποία δεν οφείλεται σε οργανική ψυχική διαταραχή και η οποία είναι τόσο εκτεταμένη ώστε να μη μπορει να αποδοθεί στη συνήθη λησμοσυνη ή στην κόπωση.

Η αμνησία συνήθως επικεντρώνεται σε ψυχοτραυματικά γεγονότα, όπως ατυχήματα ή απροσδόκητο πένθος και συνήθως είναι μερική και επιλεκτική. Η έκταση και η πληρότητα της αμνησίας, συχνά ποικίλλουν από ημέρα σε ημέρα και μεταξύ εκτιμητών, αλλα υπάρχει ένας σταθερός κοινός πυρήνας μνημονικου υλικού ο οποίος δεν μπορει να ανακληθεί κατα την εγρήγορση. Η πλήρης και γενικευμένη αμνησία είναι σπάνια και οταν συμβαίνει κάτι τέτοιο είναι συνήθως μέρος της αποσυνδετικης φυγής.

Συνηθέστερα προσβάλλονται νεαρά ενήλικα άτομα. Οι πιο ακραίες περιπτώσεις απαντώνται συνήθως σε άνδρες. Στους ηλικιωμένους σχεδόν πάντα εμπλέκεται οργανικός παράγοντας. Δυνατό να παρατηρηθούν άσκοπες περιορισμένης έκτασης περιπλανήσεις που συνήθως συνοδεύονται απο παραμέληση του εαυτού και που σπάνια διαρκούν περισσότερο απο μια ή δυο ημέρες.

YouTube video